Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Controlling i rachunkowość zarządcza
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-09-30
 •  -  2019-10-01 
Controlling i rachunkowość zarządcza

Program szkolenia:

Moduł I - Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do Rachunkowości Zarządczej
 • Rachunkowość Finansowa a Zarządcza
 • Rachunek Kosztów Pełnych a Zmiennych
 • Podział na koszty zmienne i stałe

Moduł II - Narzędzia

 • Ewidencja dokumentów księgowych
 • Rola Planu Kont firmy
 • Budowa dekretu księgowego
 • Procedura obiegu i opisu dokumentów

Moduł III - Zastosowania

 • Rachunek Marż Pokrycia
 • Analiza rentowności poziomów marż
 • Analiz Progu Rentowności
 • Kalkulacje Cenowe

Moduł IV - Zastosowanie

 • Wprowadzenie do Rachunku ABC (Activity Based Costing)
 • Zastosowanie Rachunku Kosztów Czynności
 • Informatyczne wspieranie Rachunkowości Zarządczej
 • Współpraca menedżerów z Działem Rachunkowości Zarządczej

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Zarządzać wyodrębnionymi centrami zysków,
 • Umieć w praktyce stosować zarządczy podział kosztów
 • Oceniać rentowność prowadzonej działalności w różnych przekrojach
 • Skutecznie współpracować z działami księgowo - finansowymi.

Prowadzący: Sławomir Lasota
Termin: 30.09 - 01.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 930,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl