Zgłoś uwagę Gryfy
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Pełnomocnik (Manager) ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-10-07
 •  -  2019-10-09 
Pełnomocnik (Manager) ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)

Terminy szkolenia:
07-09.10.2019 r.
09-11.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Zintegrowanego Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP w organizacji (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności

  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

  • Systemy zintegrowane

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

 3. Planowanie Systemu Zarządzania

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres systemu zarządzania

  • Podejście procesowe oraz cykl PDCA

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka, cele i sposoby ich realizacji

  • Dokumentacja systemu zarządzania

  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów

  • Wymagania i interpretacja wymagań norm:

   • ISO 9001 – zarządzanie jakością

   • ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe

   • ISO 45001 – zarządzanie BHP

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania

  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania

  • Audity wewnętrzne

  • Ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności (przepisy prawa i inne wymagania) w zakresie ochrony środowiska oraz BHP

  • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania jakością,środowiskowego oraz BHP 

  • Testowanie i ćwiczenia w zakresie gotowości i reagowania na awarie i poważne wypadki

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemów zarządzania

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy