Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Kalendarz

separator
Nazwa wydarzenia
Data
Lokalizacja
Pracownicze Plany Kapitałowe – jak przygotować firmę do wdrożenia?
Pracownicze Plany Kapitałowe – jak przygotować firmę do wdrożenia?
Pracownicze Plany Kapitałowe –...
2019-11-26, 09:00 - Wrocław
Lextrim Kancelaria Prawno – Finansowa i Aviva S.A. zapraszają członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na konferencję dla przedsiębiorców poświęconą Pracowniczym Planom Kapitałowym PPK oraz pozapłacowym systemom wynagrodzeń.


Miejsce: Centrum Konferencyjne ZIG we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
Data: 26.11.2019 r. godzina 9.00


Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na wydarzenie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. 

R.S.V.P. do 24 listopada 2019 roku.

Konferencja - Pracownicze Plany Kapitałowe

2019-11-26 09:00
Wrocław
Uroczyste Spotkanie Opłatkowe
Uroczyste Spotkanie Opłatkowe
Uroczyste Spotkanie Opłatkowe
2019-12-10, 17:30 - Wrocław

Uroczyste Spotkanie Opłatkowe odbędzie się 10 grudnia 2019 r., godz. 17:30 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego  we Wrocławiu, plac Katedralny 1. Gościem Honorowym uroczystości będzie Stanisław Soyka, któremu zostanie nadany Tytuł Honorowego Mistrza. W nastrój składania życzeń wprowadzą nas kolędy.

Jak co roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach zapraszają na autorski kiermasz ozdób świątecznych. Środki pozyskane z kiermaszu zostaną przeznaczone na organizację Wigilii dla podopiecznych Warsztatu.

2019-12-10 17:30
Wrocław
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.
Sprawozdanie finansowe i zamkn...
2019-11-19, - ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe przygotowanym przez Kancelarię BSO Prawo & Podatki. 
Krzysztof Bramorski oraz Wojciech Skowyrko przedstawią procedury oraz obowiązki, jakie spoczywają na kadrze zarządzającej spółek prawa polskiego w związku z zakończeniem roku obrotowego. Omówione i poddane analizie zostaną elementy sprawozdania finansowego, co w znaczący sposób wpłynie na jakość podejmowanych decyzji biznesowych. Wiedza przekazana w części prawnej pozwoli uniknąć błędów popełnianych często przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego przez organy spółki, jak również odpowiedzialności karno-skarbowej i cywilnoprawnej za niedopełnienie obowiązków. Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

Termin: 19.11.2019
Miejsce: BSO Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32-33, II p.
Koszt: 450,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: https://bso-group.com/zamkniecie-roku-obrotowego/

2019-11-19
ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław
Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015
Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015
Podejście odnoszące się do ryz...
2019-11-18, - Wrocław

Terminy szkolenia:
18.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia do wdrożenia w swoich firmach podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans a tym samym do zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2015. Szczegółowa analiza wymagań dotyczących ryzyka i szans oraz przedstawienie możliwych, praktycznych rozwiązań w celu ich spełnienia. Zapewnienie możliwości dostosowania funkcjonujących systemów zarządzania jakością do wymagań nowego wydania normy ISO 9001 z 2015 r.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Osoby pełniące obecnie obowiązki Managerów (Pełnomocników) ds. Systemów Zarządzania Jakością stojące przed wyzwaniem dostosowania systemu do wymagań nowego wydania normy ISO 9001:2015 Osoby oddelegowane do obowiązków związanych z planowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w odniesieniu do jakości w ramach procesów określonych w Systemie Zarządzania Jakością oraz całego systemu.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie ryzyka i szans

 3. Podejście odnoszące się do ryzyka i szans jako determinanta skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

 4. Określenie kontekstu organizacji – podstawa do analizy zagrożeń i możliwości

 5. Metody spełnienia wymagań w zakresie ryzyka i szans

  • Zagrożenia w poszczególnych procesach i ich analiza

  • Analiza SWOT

  • Szacowanie ryzyka jako pierwszy z etapów procesu zarządzania ryzykiem

 6. Definiowanie działań odnoszących się do ryzyka i szans w zakresie poszczególnych metodyk

 7. Uwzględnienie działań wynikających z określonego ryzyka i szans w Systemie Zarządzania Jakością

 8. Monitorowanie i aktualizacje informacji o ryzyku i szansach

 9. Ćwiczenia praktyczne

 10. Dyskusja, podsumowanie

2019-11-18
Wrocław
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)
Manager ds. Systemu Zarządzani...
2019-11-18, - Wrocław

Terminy szkolenia:
18-19.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Managera ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS) zgodnego z ISO 37001 na etapach jego planowania, wdrażania, monitorowania i weryfikacji oraz doskonalenia. Zapoznanie z wymaganiami jakie muszą być spełnione w celu zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego poziomu skuteczności systemu Zarządzania Antykorupcyjnego. Zapoznanie z możliwościami integrowania przedmiotowego Systemu z innymi systemami zarządzania, zgodnymi z wymaganiami międzynarodowych norm.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Kandydaci na Managerów ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego, którym powierzono lub mają zostać powierzone zadania, odpowiedzialności i uprawnienia związane z Systemem Zarządzania Antykorupcyjnego na poszczególnych etapach jego cyklu życia: jego planowania, wdrażania, stosowania i utrzymywania, monitorowania i weryfikacji oraz ciągłego doskonalenia. Obecni Managerowie odpowiedzialni za system Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami BS 10500:2011, którzy dostosowują system do wymagań międzynarodowego standardu ISO 37001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS)

  1. Geneza Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001

  2. Terminy i definicje

  3. Regulacje prawne dotyczące korupcji i zapobieganiu korupcji

  4. Zarządzanie Antykorupcyjne w ujęciu cyklu PDCA

  5. Struktura wymagań normy ISO 37001

 3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Określenie kontekstu organizacji oraz zakresu AbMS

  2. Ocena ryzyka – podstawa skutecznego systemu

  3. Odpowiedzialność kierownictwa

  4. Definiowanie odpowiedzialności i uprawnień w systemie

  5. Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

  6. Określenie celów systemowych oraz planu ich realizacji

  7. Określenie działań odnoszących się do ryzyka i szans oraz ich uwzględnienie w regulacjach systemowych

  8. Zapewnienie zasobów oraz wsparcia

  9. Opracowanie regulacji systemowych – dokumentacja AbMS

  10. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w ramach AbMS

  11. Integracja z innymi systemami zarządzania

  12. Ćwiczenia praktyczne

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Rola Managera ds. AbMS na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  2. Wdrażanie zabezpieczeń oraz regulacji systemowych czyli zarządzanie zmianą

  3. Zarządzanie informacją

  4. Świadomość pracowników oraz współpracowników

  5. Ćwiczenia praktyczne

 5. Monitorowanie i weryfikacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Rola Managera ds. AbMS na etapie monitorowania i weryfikacji Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  2. Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena uzyskiwanych wyników zgodności i skuteczności systemu

  3. Audity wewnętrzne

  4. Przegląd zarządzania przez kierownictwo

  5. Ćwiczenia praktyczne

 6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Reakcja na incydenty

  2. Działania korekcyjne i korygujące

  3. Aktualizacja regulacji systemowych – zarządzanie zmianą

  4. Ćwiczenia praktyczne

 7. Proces certyfikacji

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy


2019-11-18
Wrocław
Auditor Wew. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, BHP
Auditor Wew. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, BHP
Auditor Wew. Zintegrowanego Sy...
2019-11-27, - Wrocław

Terminy szkolenia:
27-29.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001). Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów zintegrowanego systemu w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Szkolenie dedykowane dla do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji zawodowych w zakresie systemów zarządzania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i BHP

  • Idea i zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Elementy Systemu Zarządzania Jakością – wymagania normy ISO 9001

  • Elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego – wymagania normy ISO 14001

  • Elementy Systemu Zarządzania BHP – wymagania normy ISO 45001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań norm których wymagania stanowią podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 3. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-11-27
Wrocław
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Manager (Pełnomocnik) ds. Syst...
2019-12-02, - Wrocław

Terminy szkolenia:
02-03.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemu Zarządzania Jakością w organizacji, jak również z zasadami jego wdrażania i roli, jaką pełni Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ w procesie. Uczestnicy szkolenia poznają efektywne metody doskonalenia Systemu Jakości, jak również skuteczne metody nadzoru nad Systemem w Organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Jakością

  • System Zarządzania Jakością

  • Podstawy systemu zarządzania jakością i filary jego skuteczności

 3. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ oraz jego rola w systemie

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres Systemu Zarządzania Jakością

  • Procesy i ich wzajemne zależności 

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka Jakości i cele jakości

  • Dokumentacja systemu zarządzania jakością 

  • Wymagania normy ISO 9001

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością

  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania Jakością

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość projakościowa pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania Jakością

  • Audity wewnętrzne

  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności Systemu zarządzania Jakością

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemu zarządzania 

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-12-02
Wrocław
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Manager (Pełnomocnik) ds. Syst...
2019-12-19, - Wrocław

Terminy szkolenia:
19-20.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemów Zarządzania w organizacji (niezależnie od rodzaju systemu). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania, nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach niezależnie od tego co jest przedmiotem systemu: jakość, BHP, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania i inne (w szczególności systemy zintegrowane).

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemów Zarządzania

  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności

  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

 3. Planowanie Systemu Zarządzania

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres Systemu Zarządzania

  • Podejście procesowe

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka i cele

  • Dokumentacja systemu zarządzania

  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów

   • cechy charakterystyczne najpopularniejszych systemów zarządzania

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania

  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania

  • Audity wewnętrzne

  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemów zarządzania

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-12-19
Wrocław
Dostosowanie systemu ISO/ TS 16949 do wymagań IATF 16949
Dostosowanie systemu ISO/ TS 16949 do wymagań IATF 16949
Dostosowanie systemu ISO/ TS 1...
2019-12-05, - Wrocław

Terminy szkolenia:
05-06.12.2019 r.

Cel szkolenia: 

 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy IATF 16949:2016

 • Omówienie różnic pomiędzy ISO/ TS 16949:2009 oraz IATF 16949:2016

 • Wyjaśnienie zagadnień związanych z dostosowaniem systemów zgodnych z ISO/ TS 16949:2009 do wymagań IATF 16949:2016

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których wdrożony został System Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej w oparciu o wymagania standardu ISO/ TS 16949:2009, zainteresowanych problematyką dostosowania systemu do wymagań aktualnej wersji normy IATF 16949:2016, a także do przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy IATF 16949:2016.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea wprowadzenia zmian

 3. Struktura i podstawowe wymagania standardu IATF 16949:2016

 4. Omówienie różnic występujących pomiędzy ISO/ TS 16949:2009 oraz IATF 16949:2016

 5. Jak dostosować system zarządzania zgodny z ISO/ TS 16949:2009 do wymagań IATF 16949:2016

 6. Okres przejściowy oraz ważność certyfikatów IATF 16949:2016

 7. Dyskusja, podsumowanie

2019-12-05
Wrocław
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)
Auditor Wew. Systemu Zarządzan...
2019-12-12, - Wrocław

Terminy szkolenia:
12-13.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 37001. Uzyskanie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych z przedmiotowego systemu.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Kandydaci na Auditorów Wewnętrznych oraz osoby zainteresowane podniesieniem swoim kompetencji zawodowych w tym zakresie. Obecni Auditorzy Wewnętrzni Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z BS 10500:2011 oraz innych standardów zarządzania antykorupcyjnego. 

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Omówienie systemu zarządzania antykorupcyjnego

  1. Struktura normy ISO 37001

  2. Terminy i definicje

  3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  4. Szacowanie ryzyka oraz działania odnoszące się do ryzyka i szans

  5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  6. Zasoby oraz procesy wspomagające

  7. Utrzymywanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  8. Monitorowanie i doskonalenie systemu

  9. Ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 37001

 3. Audity – informacje ogólne

  1. Cele auditu

  2. Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  1. Kryteria i zakres auditu

  2. Dobór zespołu auditorów

  3. Podejście procesowe do auditów wewnętrznych

  4. Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  5. Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  1. Techniki audytowania

  2. Obiektywne dowody

  3. Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  4. Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  1. Umiejętne formułowanie i dokumentowanie niezgodności

  2. Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  3. Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu

  4. Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  1. Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  2. Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  3. Definiowanie działań korygujących

  4. Ocena skuteczności działań

  5. Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  6. Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-12-12
Wrocław
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Auditor Wew. Systemu Zarządzan...
2019-11-25, - Wrocław

Terminy szkolenia:
25-26.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania jakością.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 9001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001

  • Elementy Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 9001

 3. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Podejście procesowe do auditów wewnętrznych

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-11-25
Wrocław
Audyt procesu zgodnie z VDA 6.3
Audyt procesu zgodnie z VDA 6.3
Audyt procesu zgodnie z VDA 6....
2019-11-20, - Wrocław

Terminy szkolenia:
20-22.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów procesu zgodnie z wytycznymi VDA 6.3, łącznie z podejściem opartym o ryzyko. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów procesu w organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie jest skierowane do przyszłych Auditorów Wewnętrznych procesu, Auditorów Wewnętrznych systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami IATF 16949: 2016, Auditorów drugiej strony (osób audytujących dostawców), pracowników odpowiedzialnych za rozwój dostawców.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 1350,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1660,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wymagania nowego wydania podręcznika VDA 6.3

 2. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia

 3. Planowanie i auditu procesu

 4. Etapy auditu w podejściu procesowym

 5. Realizacja auditu procesu

 6. Zasady oceniania

 7. Korzystanie z katalogu pytań P2-P7, włącznie z analizą potencjału

 8. Wymagania Klienta oraz ich interpretacja

2019-11-20
Wrocław
Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z RODO
Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z RODO
Ochrona danych osobowych – pra...
2019-11-29, - Wrocław

Terminy szkolenia:
29.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z wymagań Rozporządzenia RODO oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów prawa.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Przedstawiciele kadry kierowniczej i stanowisk administracyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków lub obowiązków podległych sobie działów przetwarzają dane osobowe (niezależnie od kategorii osób, których dane są przetwarzane). Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie zadań, obowiązków i odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 490,00 zł/ os. netto + 23% VAT (602,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wstęp,

 2. Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych,

 3. Podstawowe wymagania RODO dotyczące danych osobowych w tym:

  • Zasady przetwarzania danych osobowych

  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  • Obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarzamy

  • Ocena ryzyka jako podstawa systemu ochrony danych osobowych

  • Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design,
   jak i eksploatacji, tzw. privacy by default

  • Nowe prawa osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i reagowanie na żądania osób, których dane przetwarzamy

  • Zarządzanie incydentami czyli obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

 4. Nowe obowiązki Administratora Danych

 5. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań RODO

 6. Dyskusja i podsumowanie

2019-11-29
Wrocław
IOD – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO
IOD – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO
IOD – rola i zadania w myśl Ro...
2019-12-09, - Wrocław

Terminy szkolenia:
09-10.12.2019 r.

Korzyści ze szkolenia: 

 1. Pozyskanie wiedzy w zakresie zadań i kompetencji Inspektora Danych Osobowych

 2. Nabycie umiejętności skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez organizacje

 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz kompetencji UODO, jako organu nadzorczego

 4. Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO i wykorzystania jej w praktyce m.in.:

  • w przeprowadzeniu analizy i oceny ryzyka

  • w określeniu sposobów i środków odnoszących się do ryzyka

  • w opracowaniu polityki bezpieczeństwa oraz polityk operacyjnych

  • przy rozwiązywaniu podstawowych zadań i problemów związanych z planowaniem w tym przygotowaniem dokumentacji, wdrażaniem i nadzorowaniem systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu: 

 1. Być może twoja Organizacja będzie musiała obligatoryjnie powołać Inspektora Ochrony Danych

 2. Dowiesz się jakie wymagania Rozporządzenia RODO dotyczą twojej organizacji, a które nie mają do niej zastosowania

 3. Poznasz metodę oceny ryzyka, której wyniki są podstawą do zaplanowania odpowiedniej jakości sposobów i środków bezpieczeństwa

 4. Dowiesz się jak zapewnić aby twoja organizacja wdrożyła system ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO

 5. Nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować konsekwencjami prawnymi, karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro, a także utratą wizerunku i zaufania

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wstęp

 2. Rola i zadania Inspektora Danych Osobowych

 3. Jak uzyskać i jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Danych Osobowych

 4. Identyfikacja i ocena zgodności organizacji z przepisami prawa w zakresie danych osobowych

 5. Ogólne i specyficzne wymagania rozporządzenia RODO

 6. Inne mające zastosowanie przepisy prawa

 7. Identyfikacja i ocena ryzyka jako podstawa do określenia sposób i środków bezpieczeństwa

 8. Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych

 9. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych – ich wdrażanie, utrzymywanie i ocena skuteczności

 10. Konsekwencje nie stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 11. Dyskusja i podsumowanie

2019-12-09
Wrocław
Audytor wew. systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO
Audytor wew. systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO
Audytor wew. systemu ochrony d...
2019-12-04, - Wrocław

Terminy szkolenia:
04-05.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Audytora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. System ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań nowych przepisów prawa (RODO)

 3. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych zgodne z ISO 27002

 4. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności systemu ochrony danych osobowych

  • Zastosowanie normy ISO 19011 do planowania i realizacji audytów wewnętrznych

  • Cele i rodzaje audytów

  • Planowanie i przygotowanie audytu

  • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Dokumentowanie wyników audytu

  • Skuteczne działania korekcyjne i korygujące

 5. Dyskusja, podsumowanie

 6. Egzamin końcowy

2019-12-04
Wrocław
Audytor Wew. Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949:2016)
Audytor Wew. Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949:2016)
Audytor Wew. Systemu Zarządzan...
2019-12-16, - Wrocław

Terminy szkolenia:
16-18.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów wewnętrznych wg standardu IATF 16949:2016. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów w organizacji.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zgodnego z wymaganiami standardu IATF 16949:2016.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami specyfikacji technicznej IATF 16949:2016 oraz do osób indywidualnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych, chcących zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia posiadali doświadczenie w audytowaniu Systemów Zarządzania Jakością (np. wg normy ISO 9001) oraz podstawową wiedzę z zakresu wymagań specyfikacji technicznej IATF 16949:2016.

WAŻNE: Aby uzyskać kompetencje Auditora Wewnętrznego wg IATF 16949:2016 należy najpierw nabyć kompetencje VDA 6.3 oraz narzędzi jakościowych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 1350,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1660,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania Jakością zgodny w wymaganiami Specyfikacji Technicznej IATF 16949:2016

  1. Motoryzacyjne podejście procesowe

  2. Struktura standardu IATF 16949:2016

  3. Omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016

  4. Orientacja na Klienta, skuteczność i efektywność procesów

  5. Ćwiczenia praktyczne

 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania

  1. Idea audytów wewnętrznych

  2. Cele auditu

  3. Rodzaje audytów

  4. Cechy dobrego auditora

  5. Postawy auditora wobec auditowanego

  6. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 4. Planowanie i przygotowanie auditu systemu, procesu, wyrobu

  1. Kryteria i zakres auditu

  2. Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  3. Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  1. Obiektywne dowody

  2. Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  3. Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  1. Umiejętne formułowanie niezgodności

  2. Dokumentowanie niezgodności

  3. Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  4. Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu.

  5. Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze oraz doskonalące

  1. Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych/ doskonalących

  2. Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności

  3. Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych oraz doskonalących

  4. Ocena skuteczności działań

  5. Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-12-16
Wrocław
Wymagania normy ISO 45001. Porównanie PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001
Wymagania normy ISO 45001. Porównanie PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001
Wymagania normy ISO 45001. Por...
2019-12-06, - Wrocław

Terminy szkolenia:
06.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 45001 a w szczególności prezentacja podobieństw i różnic pomiędzy ISO 45001 a Polską Normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001. Przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów tych podobieństw i różnic w kontekście dostosowywania funkcjonujących systemów zarządzania BHP do wymagań nowej normy ISO 45001.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których jest utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o wymagania normy PN-N 18001 lub standardu BS OHSAS 18001, zainteresowanych problematyką dostosowania tego systemu do wymagań nowej normy ISO 45001, a także do wszystkich przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 45001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea wprowadzenia zmian

 3. Struktura i podstawowe wymagania normy ISO 45001

 4. Omówienie podobieństw i różnic występujących pomiędzy normą ISO 45001 a normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001

 5. Jak dostosować system zarządzania BHP zgodny z PN-N 18001 lub OHSAS 18001 do wymagań ISO 45001

  • Jak spełnić wymagania normy ISO 45001 – praktyczne przykłady

 6. Okres przejściowy oraz ważność certyfikatów PN-N 18001 lub OHSAS 18001

 7. Dyskusja, podsumowanie

2019-12-06
Wrocław
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego...
2019-12-09, - Wrocław

Terminy szkolenia:
09-11.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Zintegrowanego Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP w organizacji (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności

  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

  • Systemy zintegrowane

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

 3. Planowanie Systemu Zarządzania

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres systemu zarządzania

  • Podejście procesowe oraz cykl PDCA

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka, cele i sposoby ich realizacji

  • Dokumentacja systemu zarządzania

  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów

  • Wymagania i interpretacja wymagań norm:

   • ISO 9001 – zarządzanie jakością

   • ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe

   • ISO 45001 – zarządzanie BHP

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania

  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania

  • Audity wewnętrzne

  • Ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności (przepisy prawa i inne wymagania) w zakresie ochrony środowiska oraz BHP

  • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania jakością,środowiskowego oraz BHP 

  • Testowanie i ćwiczenia w zakresie gotowości i reagowania na awarie i poważne wypadki

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemów zarządzania

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-12-09
Wrocław
Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"
Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"
Warsztaty pn. „Zarządzanie tal...
2019-11-22, 09:00 - Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zaprasza na 2-dniowe płatne warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA". Wydarzenie skierowane jest do osób z co najmniej 3-letnim stażem managerskim.
Warsztaty odbędą się w dniach 22-23 listopada 2019 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w Centrum Biznesowo Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 (Budynek NBP) we Wrocławiu.
Warsztaty przeprowadzi Pani Beata Piasny - właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:
Program wydarzenia
Karta zgłoszeniowa

Ilość miejsc ograniczona. Wypełnij i wyślij swoją kartę zgłoszeniową do 8 listopada 2019 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Winnicką-Mikietką, e-mail: e.winnicka@zig.pl, tel. 508028057.

Warsztaty pn. „Zarządzanie talentami - Jak dobierać ludzi do swojej organizacji i zespołu w oparciu o talenty wg GALLUPA"

2019-11-22 09:00
Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG

Zaproponuj wydarzenie