Zgłoś uwagę Gryfy
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Kalendarz

separator
Nazwa wydarzenia
Data
Lokalizacja
Konferencja pn. „Innowacyjny przemysł. Kreatywna gospodarka. Odpowiedzialny rozwój."
Konferencja pn. „Innowacyjny przemysł. Kreatywna gospodarka. Odpowiedzialny rozwój."
Konferencja pn. „Innowacyjny p...
2019-09-19, - Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego

Dwudniowa konferencja, w trakcie której spotkają się przedstawiciele władz centralnych i samorządów, sektora przedsiębiorstw i świata nauki, a także instytucji otoczenia biznesu i agencji rozwoju.
Paneliści postarają się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak kreować sieci otwartych innowacji?
 • Jak budować innowacyjne ekosystemy przemysłowe?
 • Jak zintensyfikować transfer technologii?
 • Jaki przyjąć model uczelni?
 • Jak tworzyć smart regiony i smart cities?
 • Jak finansować rozwój przedsiębiorstw, regionu, sektorów i całej gospodarki?
 • Jak animować współpracę dużych firm ze start-upami?

W trakcie czterech paneli dyskusyjnych zaprezentowane i przedyskutowane zostaną dobre praktyki - polskie i światowe, związane z finansowaniem rozwoju, innowacjami otwartymi, ekosystemami przemysłowymi oraz nowatorskimi modelami biznesowymi, wynikającymi ze współpracy środowiska naukowego z sektorem przedsiębiorstw:
Panele – dzień I:
I. Finasowanie i rozwój przedsiębiorstw/sektorów/gospodarki
II. E-przemysł i przedsiębiorcze uczelnie w sieciach innowacji – doświadczenia krajowe i zagraniczne w tworzeniu ekosystemów innowacji
Panele – dzień II:
III. Innowacje w regionie i odpowiedzialny rozwój regionalny
IV. Innowacje w sektorach high-tech i tradycyjnych – dobre praktyki

Konferencja pn. „Innowacyjny przemysł. Kreatywna gospodarka. Odpowiedzialny rozwój."
19-20.09.2019 r.
Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego - Sala Miedziana, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Pobierz informację o koneferncji.pdf

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji „Innowacyjny przemysł - Kreatywna gospodarka - Odpowiedzialny rozwój” prosimy dokonywać poprzez Formularz zgłoszeniowy.
Wypełniony formularz prosimy wysłać na adres: j.pietryka@dozamel.pl do dnia 16.09.2019. Formularz zgłoszeniowy.docx

Partnerem koneferncji jest Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objął portal www.WroBiznes.pl.

2019-09-19
Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego
16. edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”!
16. edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”!
16. edycja Konkursu „Dolnośląs...
2019-09-20, - Wrocław

Organizatorzy Konkursu: Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Pracodawcy RP oraz firma PWC zapraszają do udziału w 16. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” – wyróżnienia towarzyszącego przemianom gospodarczym na Dolnym Śląsku, w ramach którego sukcesywnie nagradzane są przedsiębiorstwa i samorządy znacząco wpływające na wzrost atrakcyjności biznesowej naszego regionu.

W tym roku Organizatorzy wraz z partnerem Konkursu – firmą PwC przewidzieli osiem kategorii konkursowych.
1. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój
2. Start-up Roku
3. Dolnośląski Produkt Roku
4. Nagroda za działania proekologiczne
5. Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie angażujące społeczność lokalną
6. Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego
7. Skuteczna Kampania Marketingowa
8. Wizjoner Przestrzeni
W porównaniu do poprzedniej edycji zostały utworzone dwie nowe kategorie konkursowe:  Skuteczna Kampania Marketingowa, która skierowana jest do firm oraz instytucji z Dolnego Śląska, które w ostatnich dwóch latach zainicjowały oryginalną i skuteczną kampanię marketingową, budującą lojalność, sympatię lub zaangażowanie odbiorców. Z kolei drugą nowością jest Wizjoner Przestrzeni - skierowana do podmiotów, których celem jest tworzenie nowoczesnych, estetycznych i przyjaznych środowisku przestrzeni. Przyznana zostanie również Nagroda Specjalna za Osobowość Roku.

Tradycyjnie o wysokim poziomie Konkursu decyduje skład Kapituły, której Członkami są wybitni eksperci i specjaliści w takich dziecinach jak: nauka, biznes i polityka – w tym rektorzy najważniejszych wrocławskich uczelni, przedstawiciele dolnośląskich samorządów oraz dyrektorzy, prezesi i właściciele najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska – odnoszący sukcesy nie tylko na rynku krajowym, lecz także zagranicznym.

Ankiety konkursowe dostępne są w wersji online na stronie www.Gryfy.pl/ankiety/. Zgłoszenia można wypełniać w terminie do 20 września 2019 roku.

Tegoroczna Wielka Gala Biznesu, wieńcząca XVI edycję Konkursu, odbędzie się 21 października 2019 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Organizatorzy Konkursu mają nadzieję, że 16. edycja będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i samorządów, a wyróżnione i nagrodzone firmy oraz instytucje staną się kolejnymi wizytówkami Dolnego Śląska.

Więcej informacji o Konkursie znajdziecie Państwo na stronie: www.Gryfy.pl oraz www.WroBiznes.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy (tel. +48 71 79 50 656, gryfy@zig.pl).

Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza

2019-09-20
Wrocław
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobo...
2019-10-24, - Wrocław

Terminy szkolenia:
24-25.10.2019 r.
09-10.12.2019 r.

Korzyści ze szkolenia: 

 1. Pozyskanie wiedzy w zakresie zadań i kompetencji Inspektora Danych Osobowych

 2. Nabycie umiejętności skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez organizacje

 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz kompetencji UODO, jako organu nadzorczego

 4. Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO i wykorzystania jej w praktyce m.in.:

  • w przeprowadzeniu analizy i oceny ryzyka

  • w określeniu sposobów i środków odnoszących się do ryzyka

  • w opracowaniu polityki bezpieczeństwa oraz polityk operacyjnych

  • przy rozwiązywaniu podstawowych zadań i problemów związanych z planowaniem w tym przygotowaniem dokumentacji, wdrażaniem i nadzorowaniem systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu: 

 1. Być może twoja Organizacja będzie musiała obligatoryjnie powołać Inspektora Ochrony Danych

 2. Dowiesz się jakie wymagania Rozporządzenia RODO dotyczą twojej organizacji, a które nie mają do niej zastosowania

 3. Poznasz metodę oceny ryzyka, której wyniki są podstawą do zaplanowania odpowiedniej jakości sposobów i środków bezpieczeństwa

 4. Dowiesz się jak zapewnić aby twoja organizacja wdrożyła system ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO

 5. Nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować konsekwencjami prawnymi, karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro, a także utratą wizerunku i zaufania

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wstęp

 2. Rola i zadania Inspektora Danych Osobowych

 3. Jak uzyskać i jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Danych Osobowych

 4. Identyfikacja i ocena zgodności organizacji z przepisami prawa w zakresie danych osobowych

 5. Ogólne i specyficzne wymagania rozporządzenia RODO

 6. Inne mające zastosowanie przepisy prawa

 7. Identyfikacja i ocena ryzyka jako podstawa do określenia sposób i środków bezpieczeństwa

 8. Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych

 9. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych – ich wdrażanie, utrzymywanie i ocena skuteczności

 10. Konsekwencje nie stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 11. Dyskusja i podsumowanie

2019-10-24
Wrocław
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016
Audytor Wewnętrzny Systemu Zar...
2019-10-14, - Wrocław

Terminy szkolenia:
14-16.10.2019 r.
16-18.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów wewnętrznych wg standardu IATF 16949:2016. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów w organizacji.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zgodnego z wymaganiami standardu IATF 16949:2016.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami specyfikacji technicznej IATF 16949:2016 oraz do osób indywidualnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych, chcących zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia posiadali doświadczenie w audytowaniu Systemów Zarządzania Jakością (np. wg normy ISO 9001) oraz podstawową wiedzę z zakresu wymagań specyfikacji technicznej IATF 16949:2016.

WAŻNE: Aby uzyskać kompetencje Auditora Wewnętrznego wg IATF 16949:2016 należy najpierw nabyć kompetencje VDA 6.3 oraz narzędzi jakościowych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 1350,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1660,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania Jakością zgodny w wymaganiami Specyfikacji Technicznej IATF 16949:2016

  1. Motoryzacyjne podejście procesowe

  2. Struktura standardu IATF 16949:2016

  3. Omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016

  4. Orientacja na Klienta, skuteczność i efektywność procesów

  5. Ćwiczenia praktyczne

 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania

  1. Idea audytów wewnętrznych

  2. Cele auditu

  3. Rodzaje audytów

  4. Cechy dobrego auditora

  5. Postawy auditora wobec auditowanego

  6. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 4. Planowanie i przygotowanie auditu systemu, procesu, wyrobu

  1. Kryteria i zakres auditu

  2. Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  3. Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  1. Obiektywne dowody

  2. Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  3. Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  1. Umiejętne formułowanie niezgodności

  2. Dokumentowanie niezgodności

  3. Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  4. Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu.

  5. Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze oraz doskonalące

  1. Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych/ doskonalących

  2. Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności

  3. Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych oraz doskonalących

  4. Ocena skuteczności działań

  5. Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-10-14
Wrocław
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.
Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe.
Sprawozdanie finansowe i zamkn...
2019-11-19, - ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Sprawozdanie finansowe i zamknięcie roku obrotowego w spółkach prawa polskiego. Aspekty prawne i księgowe przygotowanym przez Kancelarię BSO Prawo & Podatki. 
Krzysztof Bramorski oraz Wojciech Skowyrko przedstawią procedury oraz obowiązki, jakie spoczywają na kadrze zarządzającej spółek prawa polskiego w związku z zakończeniem roku obrotowego. Omówione i poddane analizie zostaną elementy sprawozdania finansowego, co w znaczący sposób wpłynie na jakość podejmowanych decyzji biznesowych. Wiedza przekazana w części prawnej pozwoli uniknąć błędów popełnianych często przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego przez organy spółki, jak również odpowiedzialności karno-skarbowej i cywilnoprawnej za niedopełnienie obowiązków. Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy rachunkowej ani prawnej. Ze względu na charakter szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm doradczych i księgowych.

Termin: 19.11.2019
Miejsce: BSO Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32-33, II p.
Koszt: 450,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: https://bso-group.com/zamkniecie-roku-obrotowego/

2019-11-19
ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław
System ochrony danych osobowych – praktyczne i skuteczne wdrożenie wymagań RODO
System ochrony danych osobowych – praktyczne i skuteczne wdrożenie wymagań RODO
System ochrony danych osobowyc...
2019-09-27, - Wrocław

W związku z opublikowaniem zmian do krajowych przepisów w związku z potrzebą ich dostosowania do Rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), a także szeregiem pojawiających się pytań, wątpliwości, problemów z interpretacją oraz w ślad za pierwszymi w Polsce karami za niestosowanie regulacji ww. rozporządzenia oraz przepisów branżowych Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Sp. z o.o. pragnie serdecznie zaprosić właścicieli przedsiębiorstw, osoby zarządzające oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką na “Dzień z ekspertem”:

 

Termin i czas trwania:

27 września 2019 r. (9:00 – 16:00)

Miejsce realizacji:

ul. Piłsudskiego 74, 50 – 020 Wrocław.
Budynek Naczelnej Organizacji technicznej (NOT).

Opłaty za udział w spotkaniu:

100,00 zł / os. netto+ 23 % VAT – 123,00 zł / os. brutto *
150,00 zł / os. netto+ 23 % VAT – 184,50 zł / os. brutto **

W cenę spotkania wliczone są:

 • materiały dydaktyczne i informacyjne,

 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,

 • przerwy kawowe, poczęstunek,

 • obiad.

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.
* przy zgłoszeniu uczestnictwa do 02 września 2019 r. włącznie (zgłoszenie uczestnictwa rozumiane jest jako przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia)
** przy zgłoszeniu po 02 września 2019 r. (zgłoszenie uczestnictwa rozumiane jest jako przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia)

Dodatkowe informacje:

 • zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 23 września 2019r.,

 • ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,

 • zastrzegamy sobie prawo odwołania zdarzenia. W przypadku odwołania otrzymają Państwo pełen zwrot wniesionej opłaty.

 • w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: szkolenia@iso.org.pl,
  tel. 71 789 08 41, kom. +48 604 209 043

Program spotkania:

09:00‑10:30 - Podstawowe wymagania Rozporządzenia RODO oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych dla Przedsiębiorców

10:30‑10:45 - Przerwa kawowa

10:45‑12:45 - Jak spełnić wymagania odnośnie systemu ochrony danych osobowych w celu ochrony interesów przedsiębiorstwa

12:45‑13:30 - Obiad

13:30‑14:30 - Jak spełnić wymagania odnośnie systemu ochrony danych osobowych w celu ochrony interesów przedsiębiorstwa cz. 2

14:30‑14:45 - Przerwa kawowa

14:45‑15:30 - Kary za nieprzestrzeganie wymagań Rozporządzenia RODO – analiza przypadków

15:30‑16:00 - Panel dyskusyjny

Referent:

Rafał Malon – Prezes Zarządu Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON Sp. z o.o. Konsultant, trener /szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania zgodnych między innymi z: ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001. Audytor wiodący polskich i międzynarodowych jednostek certyfikujących oraz czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenia:

Podstawą wzięcia udziału w spotkaniu jest:

 1. przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia:
  Zgłoszenia na szkolenie:

 2. uiszczenie opłaty za uczestnictwo w zdarzeniu na podstawie otrzymanego dokumentu proforma

Kontakt z nami:

e-mail: szkolenia@iso.org.pl

tel.: 71 789 08 41; tel. kom.: 604 20 90 43; fax: 71 791 39 09

2019-09-27
Wrocław
Audytor wewnętrzny systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO
Audytor wewnętrzny systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO
Audytor wewnętrzny systemu och...
2019-10-17, - Wrocław

Terminy szkolenia:
17-18.10.2019 r.
04-05.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Audytora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. System ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań nowych przepisów prawa (RODO)

 3. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych zgodne z ISO 27002

 4. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności systemu ochrony danych osobowych

  • Zastosowanie normy ISO 19011 do planowania i realizacji audytów wewnętrznych

  • Cele i rodzaje audytów

  • Planowanie i przygotowanie audytu

  • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Dokumentowanie wyników audytu

  • Skuteczne działania korekcyjne i korygujące

 5. Dyskusja, podsumowanie

 6. Egzamin końcowy

2019-10-17
Wrocław
Auditowanie Systemów Zarządzania wg wytycznych ISO 19011
Auditowanie Systemów Zarządzania wg wytycznych ISO 19011
Auditowanie Systemów Zarządzan...
2019-10-28, - Wrocław

Terminy szkolenia:
28.10.2019 r.
13.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych systemów zarządzania. Przygotowanie lub udoskonalenie umiejętności Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Szkolenie jest ukierunkowane na zdobycie ogólnych umiejętności auditowania niezależnie od rodzaju systemu zarządzania.

Do kogo skierowane jest szkolenie: 
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych pragnących zdobyć oraz auditorów wewnętrznych pragnących doskonalić już posiadane umiejętności w zakresie auditowania w oparciu o wytyczne i wymagania normy ISO 19011. Przeznaczone jest dla osób ukierunkowanych na poznanie praktycznych aspektów przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

 2. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 3. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Uwzględnienie w ramach auditu podejścia procesowego i podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans 

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 4. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Spotkanie otwierające

  • Techniki audytowania

  • Dowody z auditu i ich obiektywna ocena

  • Umiejętność identyfikowania niezgodności i określania ich wagi

  • Spotkanie zamykające

 5. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-10-28
Wrocław
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001
Auditor Wewnętrzny Systemu Zar...
2019-11-04, - Wrocław

Terminy szkolenia:
04-05.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania BHP.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 45001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami normy ISO 45001

  • Elementy Systemu Zarządzania BHP według normy ISO 45001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 45001

 3. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Podejście procesowe do auditów wewnętrznych

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-11-04
Wrocław
Controlling i rachunkowość zarządcza
Controlling i rachunkowość zarządcza
Controlling i rachunkowość zar...
2019-09-30, - Wrocław

Program szkolenia:

Moduł I - Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do Rachunkowości Zarządczej
 • Rachunkowość Finansowa a Zarządcza
 • Rachunek Kosztów Pełnych a Zmiennych
 • Podział na koszty zmienne i stałe

Moduł II - Narzędzia

 • Ewidencja dokumentów księgowych
 • Rola Planu Kont firmy
 • Budowa dekretu księgowego
 • Procedura obiegu i opisu dokumentów

Moduł III - Zastosowania

 • Rachunek Marż Pokrycia
 • Analiza rentowności poziomów marż
 • Analiz Progu Rentowności
 • Kalkulacje Cenowe

Moduł IV - Zastosowanie

 • Wprowadzenie do Rachunku ABC (Activity Based Costing)
 • Zastosowanie Rachunku Kosztów Czynności
 • Informatyczne wspieranie Rachunkowości Zarządczej
 • Współpraca menedżerów z Działem Rachunkowości Zarządczej

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Zarządzać wyodrębnionymi centrami zysków,
 • Umieć w praktyce stosować zarządczy podział kosztów
 • Oceniać rentowność prowadzonej działalności w różnych przekrojach
 • Skutecznie współpracować z działami księgowo - finansowymi.

Prowadzący: Sławomir Lasota
Termin: 30.09 - 01.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 930,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-30
Wrocław
Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019/2020
Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019/2020
Zmiany w dokumentacji pracowni...
2019-09-19, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Zmiany w Kodeksie pracy – dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO.
  • Ograniczenie zakresu danych osobowych, których żądać może pracodawca.
  • Zgoda na zbieranie danych osobowych kandydatów i pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy.
  • Nowe zasady pozyskiwania danych biometrycznych od pracowników.
  • Nowe regulacje dot. monitoringu wizyjnego w firmie – czy wszędzie można zamontować kamery?
  • Nowe zasady stosowania monitoringu poczty elektronicznej oraz monitoringu innego rodzaju (np. komputerów służbowych, monitoring GPS, monitoring telemetryczny floty samochodowej)
  • Świadectwo pracy po zmianach w Kodeksie pracy – co się zmieniło?
 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
  • Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
  • Do czego przeznaczona jest nowa część D?
  • Zmiana zasad przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy – równy status z aktami osobowymi
  • Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat
 • Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
  • Czy to nowy obowiązek?
  • Ważność dokumentacji elektronicznej a papierowej.
  • Podpis elektroniczny w dokumentacji pracowniczej.
  • Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
  • Jednoczesne prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej?
  • Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?
 • Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
  • Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej.
  • Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
  • Zatarcie kary porządkowej.
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
 • Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 • Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.
 • Wystawianie świadectwa pracy.
 • Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
 • Dokumentacja ZUS – co musimy przechowywać?
 • Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.
 • Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
 • Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
 • Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

Prowadzący: Gabriel Vilkas
Termin: 19.09.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-19
Wrocław
Faktura VAT – prawa i obowiązki podatnika
Faktura VAT – prawa i obowiązki podatnika
Faktura VAT – prawa i obowiązk...
2019-09-26, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Przepisy dotyczące fakturowania - akty obowiązujące obecnie: ustawa o VAT, rozporządzenia MF, przepisy unijne.
 • Miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy towarów jako wyznacznik zakresu terytorialnego przepisów o fakturowaniu.
  • Refakturowanie usług noclegowych, szkoleniowych – jaka stawka ?
  • Dostawa z montażem – ryzyko podatkowe błędnej kwalifikacji transakcji.
 • Błędy na fakturach VAT.
  • Brak numery NIP.
  • Błąd w danych nabywcy.
  • Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT.
  • Błąd w stawce VAT.
  • Faktura dokumentująca odwrotne obciążenie z wykazanym podatkiem VAT.
  • Prawidłowe rozliczenie importu usług – czy faktura jest dokumentem wpływającym na rozliczenie VAT ?
  • Kiedy odliczyć VAT od importu usług.
  • Zmiany w odwrotnym obciążeniu – jak wystawić fakturę na roboty budowlano montażowe.
  • Stawka 0% przy WDT – jakie są przesłanki do jej zastosowania.
 • Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów.
  • Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.
  • Ryzyko podatkowe w związku z błędnym określeniem momentu dostawy (wykonania usługi) w przypadku odwrotnego obciążenia.
 • Omówienie podstawowych zasad fakturowania:
  • Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).
  • Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.
  • Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.
  • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych.
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur.
  • Ujęcie faktury korygującej w odpowiednim okresie rozliczeniowym.
  • Anulowanie faktury.
  • Faktury puste.
  • Faktura VAT marża – forma optymalizacji podatkowej
  • Faktura w języku angielskim.
 • Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?
  • Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. – kiedy nie muszę mieć potwierdzenia?
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy.
  • Korygowanie odwrotnego obciążenia.
 • Zasady wystawiania not korygujących:
  • Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  • Treść korygowana notą.
 • Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
  • Faktura w formie elektronicznej i faktura elektroniczna – różnice.
  • Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej (sposób zapewnienia integralności treści oraz autentyczności faktury, sposoby przesyłania).
  • Faktury w formacie PDF – czy to faktury elektroniczne?
  • Zasady przechowywania faktur w formie elektronicznej przez wystawcę oraz nabywcę.
  • Brak zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  • Faktura papierowa otrzymana kilka miesięcy po fakturze przesłanej mailem.
  • Na co zwrócić uwagę, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w formie elektronicznej?
  • Udostępnianie faktur elektronicznych organom podatkowym.
 • Refakturowanie:
  • Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.
  • Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).
  • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego:
  • Moment odliczenia podatku naliczonego (kiedy można uznać fakturę elektroniczną za otrzymaną?).
  • Faktury wystawione przez podmioty wyłudzające podatek a prawo do odliczenia – jak bronić się przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia?
  • Przykłady oszustw podatkowych – na co zwracać uwagę.
 • Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.

Prowadzący: Tomasz Biel
Termin: 26.09.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-26
Wrocław
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT
Samochody w firmie – rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT
Samochody w firmie – rozliczen...
2019-09-23, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Podatek VAT
  • Definicja samochodu osobowego oraz ciężarowego na gruncie VAT
  • Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami – zasady ogólne (odliczenie 100% vs. 50%), pojęcie kosztów eksploatacji, opłaty związane z podróżami służbowymi (parkingi, autostrady itp.)
  • Pojazdy w leasingu oraz najmie – zasady odliczenia VAT od różnego rodzaju opłat umownych (czynsz najmu, opłaty serwisowe)
  • Ubezpieczenie pojazdu – kiedy powinno być zwolnione jako czynność finansowa a kiedy może być refakturowane na leasingobiorcę/najemcę z VAT
  • Pełne odliczenie podatku naliczonego – obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, dokumentacyjne (kilometrówka, VAT-26, wpisy w dowodzie rejestracyjnym)
  • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przez dealerów oraz komisy samochodowe – samochody przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, samochody demonstracyjne, samochody zastępcze
  • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przeznaczonych do wynajmu lub leasingu – jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć 100% VAT naliczonego
  • Zakup samochodu z innego kraju – sposób rozliczenia na gruncie VAT (WNT, import, opłaty rejestracyjne, transport, opłaty dodatkowe)
  • Sprzedaż samochodu – stawka VAT
  • Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu (w tym w związku z jego sprzedażą) – przykłady praktyczne
  • Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi – skutki w VAT
  • Wynajem pojazdów za granicą a rozliczenie importu usług
  • Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego – skutki na gruncie VAT
 • Podatki dochodowe
  • Samochody nabyte na własność – dotychczasowe zasady amortyzacji oraz amortyzacja z uwzględnieniem nowego limitu kosztów (150 tys. zł) od 1.01.2019 r.
  • Amortyzacja samochodów osobowych nabytych do końca 2018 r. po 31.12.2018 r. – czy dla nich również obowiązuje limit?
  • Leasing operacyjny i finansowy – definicje, zasady rozliczenia, różnice
  • Limit kosztów (150 tys. zł) dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych – w jaki sposób wyliczyć wartość czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu od 1.01.2019 r.
  • Umowy zawarte przed 1.01.2019 r. a nowy limit kosztowy – kiedy „stara” umowa może podlegać nowemu limitowi, czy zawarcie umowy do końca 2018 r. przy wydaniu pojazdu po 31.12.2018 r., uprawnia do stosowania starych zasad rozliczenia?
  • Najem krótkoterminowy oraz długoterminowy – różnica w rozliczeniu
  • Podwyższony limit kosztów (225 tys. zł) dla niektórych pojazdów – od kiedy i na jakich zasadach może być stosowany
  • Koszty związane z eksploatacją pojazdów (naprawy, wymiana części, opon itp.) – nowy limit 75% kosztów, czy czynsz najmu również jest kosztem eksploatacji?
  • Umowy leasingu i najmu obejmujące również koszty eksploatacji (np. przeglądy roczne, wymiana opon, serwis) – w jaki sposób stosować limit 150 tys. oraz 75% KUP, czy oba limity mogą być stosowane jednocześnie?
  • Obowiązki dokumentacyjne pozwalające na zaliczenie wydatków związanych z pojazdami niestanowiącymi majątku podatnika do kosztów uzyskania przychodu (ewidencja przebiegu, inne dokumenty)
  • Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych (ryczałt z ustawy o pdof, koszty paliwa w ramach ryczałtu, czy poza nim?, umowy o garażowanie)
  • Samochody zastępcze w kosztach uzyskania przychodu
  • Samochody wynajmowane w trakcie zagranicznych podróży służbowych – rozliczenie w kosztach oraz podatek u źródła
  • Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym (kilometrówka, ryczałt na przejazdy lokalne, koszty autostrad i parkingów)
  • Używanie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej – nowe zasady rozliczenia i limit 20%, do którego można rozpoznać koszty uzyskania przychodu
  • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę – skutki podatkowe

Prowadzący: Łukasz Chłond
Termin: 23.09.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-09-23
Wrocław
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku
Podatek dochodowy od osób fizy...
2019-10-04, - Wrocław

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z rozliczaniem podatku dochodowego przez płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz osób zatrudnionych. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli poznać zasady optymalizowania podatku dochodowego i poprawnego wypełniania obowiązków płatnika.
Adresaci: biura rachunkowe, doradcy podatkowi, działy płac

Program szkolenia:

 • Podatnicy i płatnicy
  • Podmioty posiadające status płatnika
  • Podatnicy rozliczani przez płatnika
  • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
  • Nowe zasady stosowania skali podatkowej u pracowników (nowość 2019)
  • Ulga podatkowa – jak naliczać ją przy zaliczkach
 • Przychody podatkowe
  • Rodzaje przychodów podatkowych
  • Moment powstania przychodu
  • Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)
 • Przychody z poszczególnych źródeł
  • Stosunek pracy
  • Działalność wykonywana osobiście, w tym umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie itp.
  • Prawa majątkowe, w tym prawa autorskie
  • Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń
 • Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty kwotowe ze stosunku pracy
  • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
  • Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych oraz zmiana interpretacji podatkowych w zakresie możliwości naliczania kosztów autorskich
  • Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów
 • Szczególne zasady ustalania przychodów
  • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
  • Pakiety medyczne
  • Imprezy i szkolenia
  • Świadczenia związane z podróżami
  • Świadczenia z ZFŚS
  • Świadczenia BHP
  • Inne zwolnienia podatkowe
  • Świadczenia bez oznaczonej wartości
  • Rozliczanie cudzoziemców
  • Umowy do 200 zł
  • Konkursy
 • Rozliczenia podatkowe
  • Zasady i terminy naliczania podatku
  • Deklaracje i informacje podatkowe

Prowadzący: Paweł Ziólkowski
Termin: 04.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-10-04
Wrocław
Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy
Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy
Podróż służbowa – rozliczanie ...
2019-10-07, - Wrocław

Program szkolenia:

 • Źródła prawa regulujące kwestię podróży służbowych.
 • Definicja podróży służbowej.
  • Podróż służbowa a podróż.
  • Miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa.
  • Siedziba a podróż służbowa.
  • Podróż służbowa a czas pracy.
  • Podróż służbowa a delegowanie.
  • Podróż służbowa a szkolenie.
  • Podróż służbowa pracowników mobilnych.
  • Podróże służbowe kierowców – nowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
 • Czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 • Diety.
  • Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  • Zapewnienie całkowitego oraz częściowego wyżywienia – nowe orzecznictwo.
  • Posiłki w ramach usługi hotelarskiej a zapewnienie wyżywienia.
  • Obiad lub kolacja z kontrahentem podczas podróży służbowej.
  • Dieta a dieta dojazdowa.
  • Podróż służbowa mieszana a dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
  • Dieta ujemna
 • Zwrot kosztów przejazdu.
  • Podróż służbowa każdym środkiem transportu.
  • Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika.
  • Co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu
 • Zwrot kosztów noclegu.
  • Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  • Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  • Co w przypadku zwrotu ponad limit?
 • Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową.
  • Komunikacja miejscowa.
  • Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  • Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
 •  Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb.
  • Parkingi oraz autostrady.
  • Rent a car w kraju oraz zagranicą.
  • Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.
 • Dokumentowanie wydatków.
  • Zasady wynikające z Ustawy o rachunkowości.
  • Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
  • Oświadczenie.
 • Zaliczka na poczet podróży służbowej.
  • Podróże służbowe krajowe a zagraniczne.
  • Rozliczanie zaliczki w walucie obcej.
  • Kurs, gdy nie wypłacono zaliczki.
  • Różnice kursowe w delegacjach, rozliczanie zaliczek po kursie NBP itp.
 • Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów.
  • Cel determinuje kwalifikację.
  • Rozpoznanie kosztu w całości, czy do limitów?
  • Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodu.
 • Należności z tytułu podróży służbowych – konsekwencje w PIT.
  • Kiedy zwolnienie a kiedy podatek w PIT?
  • Osobami fizyczne zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • Należności z tytułu podróży służbowych a koszt uzyskania przychodu.
  • Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.
 • Samochód osobowy.
  • Amortyzacja
  • Ubezpieczenie
  • Najem a leasing.
  • Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowych.
  • Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.
   • konsekwencje w CIT.
   • konsekwencje w PIT.
   • konsekwencje w VAT.
   • postój samochodu pod domem a używanie na cele prywatne – nowe orzecznictwo.
   • co za paliwem? – nowe orzecznictwo
 • Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Paweł Dymlang
Termin: 07.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-10-07
Wrocław
Szkolenie: Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa
Szkolenie: Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa
Szkolenie: Zabezpiecz się prze...
2019-10-02, 09:00 - AHK Polska, Wrocław, pl. Solny 20

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług przygotowanym przez Kancelarię BSO Prawo & Podatki dla AHK Polska.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Uczestnicy będą umieć rozpoznawać i odróżniać sytuacje konfliktowane od mobbingowych, a także przeciwdziałać sytuacjom dyskryminacyjnym. Uczestnik pozna metody przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencje prawne wobec mobbera.

Grupa odbiorców:

Odbiorcami niniejszego szkolenia powinna być przede wszystkim kadra zarządzająca, właściciele firm oraz pracownicy średniego szczebla zarządzania wszystkich działów przedsiębiorstwa. Pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za opracowanie polityki antymobbingowej i przestrzeganie procedur antymobbingowych w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady prawa pracy. Równouprawnienie w zatrudnieniu.
2. Zakaz dyskryminacji. Formy dyskryminacji w zatrudnieniu.
3. Kwalifikowane formy dyskryminacji:
a. molestowanie
b. molestowanie seksualne
4. Mobbing:
a. definicja, cechy
b. mobbing a konflikt
c. natura zjawiska
5.   Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing:
a. Jak postępować aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji, mobbingu.
b. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
c. Orzecznictwo ETS w sprawach związanych z mobbingiem
6.   Regulacje antymobbingowe w przedsiębiorstwie:
a. Sposoby ograniczenia ryzyka wystąpienia mobbingu w miejscu pracy
b. Wewnętrzna polityka antymobbingowa
7.   Postępowanie w sprawach o mobbing:
a. Roszczenia pracownika związane z mobbingiem.
8.   Podsumowanie, pytania.

Prowadzący: Krzysztof Bramorski

Termin: 02.10.2019 r.
Miejsce: AHK Polska, Wrocław, pl. Solny 20
Koszt: 900,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.ahk.pl/pl/wydarzenia/

2019-10-02 09:00
AHK Polska, Wrocław, pl. Solny 20
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Tworzenie strategii rozwoju bi...
2019-10-07, -

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie podstawowych aspektów procesu strategicznego zarządzania obszarami biznesowymi w przedsiębiorstwie.
 • Zrozumienie mechanizmów rządzących procesem formułowania strategii rozwojowych na poziomie biznesu.
 • Poznanie metod analizy strategicznej jako podstawy do wyznaczania celów biznesowych.
 • Umiejętność przeprowadzenia procesu analizy strategicznej na poziomie biznesu.
 • Opanowanie metodyki budowy strategii zapewniającej przewagę konkurencyjną.
 • Zapoznanie się z modelowymi strategiami konkurowania na rynku.
 • Zdobycie umiejętności w zakresie weryfikacji strategii konkurencyjności.
 • Rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność obszarów biznesowych w długim okresie czasu.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Kształtowanie tożsamości firmy

 • Wyróżniająca tożsamość firmy
 • Określanie wizji firmy - funkcje misji
 • Wybór strategiczny określony misją firmy
 • Określanie celów kierunkowych firm

Proces formułowania strategii rozwoju biznesu

 • Zarządzanie strategiczne biznesem jako proces
 • Etapy procesu formułowania strategii konkurencyjności
 • Analiza strategiczna jako podstawowe źródło informacji
 • Kryteria wyboru strategii rozwoju biznesu

Środowisko biznesowe przedsiębiorstwa I

 • Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza atrakcyjności sektora metodą 5 sił Portera
 • Bariery wejścia i wyjścia w sektorze

Środowisko biznesowe przedsiębiorstwa II

 • Mapa grup strategicznych
 • Strategie konkurencyjności wg Portera
 • Źródła przewagi konkurencyjnej
 • Wybór strategii wygrywających na poziomie biznesu

DZIEŃ II

Strategiczna diagnoza organizacji

 • Analiza zasobów strategicznych firmy
 • Wykorzystanie metod portfelowych w procesie budowy strategii biznesowej
 • Macierz BCG i GE
 • Analiza SWOT

Strategia rozwoju biznesu w oparciu o trwałą przewagę konkurencyjną

 • Konkurencyjność biznesu z punktu widzenia odbiorców
 • Konkurencyjność biznesu z punktu widzenia zarządu, właścicieli i inwestorów
 • Metody oceny konkurencyjności i pozycji konkurencyjnej firmy
 • Wybór strategii wygrywających na poziomie biznesu

Prowadzący: Jarosław Bogusz
Termin: 07-08.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 930,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-10-07
Misja gospodarcza polskich firm do Mediolanu - DAWG
Misja gospodarcza polskich firm do Mediolanu - DAWG
Misja gospodarcza polskich fir...
2019-09-24, - Mediolan, Włochy

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej polskich firm do Mediolanu, organizowanej przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej (DAWG).

Szczególnie zapraszamy przedstawicieli branż:

 • budownictwo – okna, drzwi,
 • zdrowie – farmaceutyki, urządzenia medyczne - przenośne wyposażenie szpitali,
 • motoryzacja – części samochodowe,
 • sektor  IT.

Misja gospodarcza organizowana przez DAWG w dniach 24 – 25 września 2019.

Wszelkie szczegóły misji znajdą Państwu w załączniku - Misja gospodarcza do Włoch.pdf oraz na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

2019-09-24
Mediolan, Włochy
Wymagania normy ISO 45001. Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001
Wymagania normy ISO 45001. Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001
Wymagania normy ISO 45001. Por...
2019-10-11, - Wrocław

Terminy szkolenia:
11.10.2019 r.
06.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 45001 a w szczególności prezentacja podobieństw i różnic pomiędzy ISO 45001 a Polską Normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001. Przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów tych podobieństw i różnic w kontekście dostosowywania funkcjonujących systemów zarządzania BHP do wymagań nowej normy ISO 45001.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których jest utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o wymagania normy PN-N 18001 lub standardu BS OHSAS 18001, zainteresowanych problematyką dostosowania tego systemu do wymagań nowej normy ISO 45001, a także do wszystkich przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 45001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea wprowadzenia zmian

 3. Struktura i podstawowe wymagania normy ISO 45001

 4. Omówienie podobieństw i różnic występujących pomiędzy normą ISO 45001 a normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001

 5. Jak dostosować system zarządzania BHP zgodny z PN-N 18001 lub OHSAS 18001 do wymagań ISO 45001

  • Jak spełnić wymagania normy ISO 45001 – praktyczne przykłady

 6. Okres przejściowy oraz ważność certyfikatów PN-N 18001 lub OHSAS 18001

 7. Dyskusja, podsumowanie

2019-10-11
Wrocław
Warsztaty praktyczne: raportowanie schematów podatkowych (MDR)
Warsztaty praktyczne: raportowanie schematów podatkowych (MDR)
Warsztaty praktyczne: raportow...
2019-10-03, - Wrocław

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu informacji jakie powinny być uwzględnione w ramach tzw. raportowania MDR oraz sposobu i zasad ich przekazywania. Osoby, które mogą działać jako promotorzy/ korzystający/ wspomagający (czyli zarówno podatnicy, członkowie zarządów oraz ich doradcy, pełnomocnicy, główni księgowi, pracownicy) uzyskują informację na temat swoich obowiązków oraz wskazówki na co mają zwrócić uwagę identyfikując schematy podatkowe podlegające raportowaniu.

Prowadzący: Leszek Dutkiewicz
Termin: 03.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 590,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl

2019-10-03
Wrocław
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Auditor Wewnętrzny Systemu Zar...
2019-10-03, - Wrocław

Terminy szkolenia:
03-04.10.2019 r.
25-26.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania jakością.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 9001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001

  • Elementy Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 9001

 3. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Podejście procesowe do auditów wewnętrznych

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-10-03
Wrocław
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO /IEC 27001
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO /IEC 27001
Audytor Wewnętrzny Systemu Zar...
2019-09-26, - Wrocław

Terminy szkolenia:
26-27.09.2019 r.
06-07.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Audytora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz zastosowań wytycznych nomy ISO/ IEC 27002

 3. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  • Cele audytu

  • Rodzaje audytów

  • Planowanie i przygotowanie audytu

   • kryteria i zakres audytu

   • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

   • ćwiczenia praktyczne

  • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu

   • obiektywne dowody

   • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

   • ćwiczenia praktyczne

  • Dokumentowanie wyników audytu

   • umiejętne formułowanie niezgodności

   • dokumentowanie niezgodności

   • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

   • podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu

   • ćwiczenia praktyczne

  • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze

   • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych będących wynikiem audytu wewnętrznego

   • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności

   • definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych

   • ocena skuteczności działań

   • ćwiczenia praktyczne

 4. Dyskusja, podsumowanie

 5. Egzamin końcowy

2019-09-26
Wrocław
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
Auditor Wewnętrzny Zintegrowan...
2019-09-16, - Wrocław

Terminy szkolenia:
16-18.09.2019 r.
27-29.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001). Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów zintegrowanego systemu w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Szkolenie dedykowane dla do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji zawodowych w zakresie systemów zarządzania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i BHP

  • Idea i zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Elementy Systemu Zarządzania Jakością – wymagania normy ISO 9001

  • Elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego – wymagania normy ISO 14001

  • Elementy Systemu Zarządzania BHP – wymagania normy ISO 45001

  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań norm których wymagania stanowią podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 3. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-09-16
Wrocław
Dostosowanie systemu ISO/ TS 16949 do wymagań IATF 16949
Dostosowanie systemu ISO/ TS 16949 do wymagań IATF 16949
Dostosowanie systemu ISO/ TS 1...
2019-10-10, - Wrocław

Terminy szkolenia:
10-11.10.2019 r.
05-06.12.2019 r.

Cel szkolenia: 

 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy IATF 16949:2016

 • Omówienie różnic pomiędzy ISO/ TS 16949:2009 oraz IATF 16949:2016

 • Wyjaśnienie zagadnień związanych z dostosowaniem systemów zgodnych z ISO/ TS 16949:2009 do wymagań IATF 16949:2016

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których wdrożony został System Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej w oparciu o wymagania standardu ISO/ TS 16949:2009, zainteresowanych problematyką dostosowania systemu do wymagań aktualnej wersji normy IATF 16949:2016, a także do przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy IATF 16949:2016.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea wprowadzenia zmian

 3. Struktura i podstawowe wymagania standardu IATF 16949:2016

 4. Omówienie różnic występujących pomiędzy ISO/ TS 16949:2009 oraz IATF 16949:2016

 5. Jak dostosować system zarządzania zgodny z ISO/ TS 16949:2009 do wymagań IATF 16949:2016

 6. Okres przejściowy oraz ważność certyfikatów IATF 16949:2016

 7. Dyskusja, podsumowanie

2019-10-10
Wrocław
Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015
Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015
Podejście odnoszące się do ryz...
2019-09-25, - Wrocław

Terminy szkolenia:
25.09.2019 r.
18.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia do wdrożenia w swoich firmach podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans a tym samym do zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2015. Szczegółowa analiza wymagań dotyczących ryzyka i szans oraz przedstawienie możliwych, praktycznych rozwiązań w celu ich spełnienia. Zapewnienie możliwości dostosowania funkcjonujących systemów zarządzania jakością do wymagań nowego wydania normy ISO 9001 z 2015 r.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Osoby pełniące obecnie obowiązki Managerów (Pełnomocników) ds. Systemów Zarządzania Jakością stojące przed wyzwaniem dostosowania systemu do wymagań nowego wydania normy ISO 9001:2015 Osoby oddelegowane do obowiązków związanych z planowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015. Wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w odniesieniu do jakości w ramach procesów określonych w Systemie Zarządzania Jakością oraz całego systemu.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 450,00 zł/ os. netto + 23% VAT (553,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie ryzyka i szans

 3. Podejście odnoszące się do ryzyka i szans jako determinanta skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

 4. Określenie kontekstu organizacji – podstawa do analizy zagrożeń i możliwości

 5. Metody spełnienia wymagań w zakresie ryzyka i szans

  • Zagrożenia w poszczególnych procesach i ich analiza

  • Analiza SWOT

  • Szacowanie ryzyka jako pierwszy z etapów procesu zarządzania ryzykiem

 6. Definiowanie działań odnoszących się do ryzyka i szans w zakresie poszczególnych metodyk

 7. Uwzględnienie działań wynikających z określonego ryzyka i szans w Systemie Zarządzania Jakością

 8. Monitorowanie i aktualizacje informacji o ryzyku i szansach

 9. Ćwiczenia praktyczne

 10. Dyskusja, podsumowanie

2019-09-25
Wrocław
Zastosowanie wymagań międzynarodowych norm ISO do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych
Zastosowanie wymagań międzynarodowych norm ISO do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych
Zastosowanie wymagań międzynar...
2019-09-30, - Wrocław

Terminy szkolenia:
30.09.2019 r.
14.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z możliwymi, dostępnymi w obszarze normalizacji międzynarodowej, rozwiązaniami oraz narzędziami do wykorzystania przy wdrażaniu regulacji systemu ochrony danych osobowych zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia RODO.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uzyskać informację odnośnie możliwych do zastosowania zabezpieczeń wynikających z norm ISO z serii ISO 27000 w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz sposobów ich implementacji w ramach systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 500,00 zł/ os. netto + 23% VAT (615,00 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie – normy dotyczące bezpieczeństwa informacji

 2. Wymagania ISO 27001 do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych

 3. Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji zgodna z ISO/ IEC 27005

 4. Norma ISO 27002 – zabezpieczenia i cele ich stosowania

 5. Weryfikacja skuteczności systemu i zabezpieczeń

 6. Zarządzanie zdarzeniami i incydentami

 7. Działania korygujące oraz aktualizacje systemu ochrony danych

 8. Podsumowanie

2019-09-30
Wrocław
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001
Auditor Wewnętrzny Systemu Zar...
2019-10-21, - Wrocław

Terminy szkolenia:
21-22.10.2019 r.
12-13.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 37001. Uzyskanie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych z przedmiotowego systemu.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Kandydaci na Auditorów Wewnętrznych oraz osoby zainteresowane podniesieniem swoim kompetencji zawodowych w tym zakresie. Obecni Auditorzy Wewnętrzni Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z BS 10500:2011 oraz innych standardów zarządzania antykorupcyjnego. 

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Omówienie systemu zarządzania antykorupcyjnego

  1. Struktura normy ISO 37001

  2. Terminy i definicje

  3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  4. Szacowanie ryzyka oraz działania odnoszące się do ryzyka i szans

  5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  6. Zasoby oraz procesy wspomagające

  7. Utrzymywanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  8. Monitorowanie i doskonalenie systemu

  9. Ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 37001

 3. Audity – informacje ogólne

  1. Cele auditu

  2. Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  1. Kryteria i zakres auditu

  2. Dobór zespołu auditorów

  3. Podejście procesowe do auditów wewnętrznych

  4. Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  5. Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  1. Techniki audytowania

  2. Obiektywne dowody

  3. Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  4. Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  1. Umiejętne formułowanie i dokumentowanie niezgodności

  2. Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  3. Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu

  4. Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  1. Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  2. Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  3. Definiowanie działań korygujących

  4. Ocena skuteczności działań

  5. Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  6. Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

2019-10-21
Wrocław
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Auditor Wewnętrzny Systemu Zar...
2019-11-07, - Wrocław

Terminy szkolenia:
07-08.11.2019 r.

Cel szkolenia: 
Przygotowanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania skutecznych auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w organizacji. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania środowiskowego. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 14001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 790,00 zł/ os. netto + 23% VAT (971,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Omówienie systemu zarządzania środowiskowego

  • Struktura normy ISO 14001

  • Definicje

  • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego

  • Planowanie, monitorowanie i doskonalenie systemu

  • Ćwiczenia praktyczne

 3. Ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

 4. Audity – informacje ogólne

  • Cele auditu

  • Rodzaje auditów

 5. Planowanie i przygotowanie auditu

  • Kryteria i zakres auditu

  • Dobór zespołu auditorów

  • uwzględnienie w ramach auditów podejścia procesowego i podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans

  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  • Ćwiczenia praktyczne

 6. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Techniki audytowania

  • Obiektywne dowody

  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  • Ćwiczenia praktyczne

 7. Dokumentowanie wyników auditu

  • Umiejętne formułowanie niezgodności

  • Dokumentowanie niezgodności

  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu

  • Ćwiczenia praktyczne

 8. Skuteczne działania poauditowe

  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  • Definiowanie działań korygujących

  • Ocena skuteczności działań

  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  • Ćwiczenia praktyczne

 9. Dyskusja, podsumowanie

 10. Egzamin końcowy

2019-11-07
Wrocław
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Manager (Pełnomocnik) ds. Syst...
2019-09-18, - Wrocław

Terminy szkolenia:
18-19.09.2019 r.
30-31.10.2019 r.
19-20.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemów Zarządzania w organizacji (niezależnie od rodzaju systemu). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania, nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach niezależnie od tego co jest przedmiotem systemu: jakość, BHP, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania i inne (w szczególności systemy zintegrowane).

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemów Zarządzania

  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności

  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

 3. Planowanie Systemu Zarządzania

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres Systemu Zarządzania

  • Podejście procesowe

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka i cele

  • Dokumentacja systemu zarządzania

  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów

   • cechy charakterystyczne najpopularniejszych systemów zarządzania

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania

  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania

  • Audity wewnętrzne

  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemów zarządzania

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-09-18
Wrocław
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001
Manager ds. Systemu Zarządzani...
2019-09-23, - Wrocław

Terminy szkolenia:
23-24.09.2019 r.
18-19.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Managera ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS) zgodnego z ISO 37001 na etapach jego planowania, wdrażania, monitorowania i weryfikacji oraz doskonalenia. Zapoznanie z wymaganiami jakie muszą być spełnione w celu zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego poziomu skuteczności systemu Zarządzania Antykorupcyjnego. Zapoznanie z możliwościami integrowania przedmiotowego Systemu z innymi systemami zarządzania, zgodnymi z wymaganiami międzynarodowych norm.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Kandydaci na Managerów ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego, którym powierzono lub mają zostać powierzone zadania, odpowiedzialności i uprawnienia związane z Systemem Zarządzania Antykorupcyjnego na poszczególnych etapach jego cyklu życia: jego planowania, wdrażania, stosowania i utrzymywania, monitorowania i weryfikacji oraz ciągłego doskonalenia. Obecni Managerowie odpowiedzialni za system Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami BS 10500:2011, którzy dostosowują system do wymagań międzynarodowego standardu ISO 37001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS)

  1. Geneza Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001

  2. Terminy i definicje

  3. Regulacje prawne dotyczące korupcji i zapobieganiu korupcji

  4. Zarządzanie Antykorupcyjne w ujęciu cyklu PDCA

  5. Struktura wymagań normy ISO 37001

 3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Określenie kontekstu organizacji oraz zakresu AbMS

  2. Ocena ryzyka – podstawa skutecznego systemu

  3. Odpowiedzialność kierownictwa

  4. Definiowanie odpowiedzialności i uprawnień w systemie

  5. Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

  6. Określenie celów systemowych oraz planu ich realizacji

  7. Określenie działań odnoszących się do ryzyka i szans oraz ich uwzględnienie w regulacjach systemowych

  8. Zapewnienie zasobów oraz wsparcia

  9. Opracowanie regulacji systemowych – dokumentacja AbMS

  10. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w ramach AbMS

  11. Integracja z innymi systemami zarządzania

  12. Ćwiczenia praktyczne

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Rola Managera ds. AbMS na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  2. Wdrażanie zabezpieczeń oraz regulacji systemowych czyli zarządzanie zmianą

  3. Zarządzanie informacją

  4. Świadomość pracowników oraz współpracowników

  5. Ćwiczenia praktyczne

 5. Monitorowanie i weryfikacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Rola Managera ds. AbMS na etapie monitorowania i weryfikacji Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  2. Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena uzyskiwanych wyników zgodności i skuteczności systemu

  3. Audity wewnętrzne

  4. Przegląd zarządzania przez kierownictwo

  5. Ćwiczenia praktyczne

 6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Reakcja na incydenty

  2. Działania korekcyjne i korygujące

  3. Aktualizacja regulacji systemowych – zarządzanie zmianą

  4. Ćwiczenia praktyczne

 7. Proces certyfikacji

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy


2019-09-23
Wrocław
Ocena ryzyka w systemie ochrony danych osobowych
Ocena ryzyka w systemie ochrony danych osobowych
Ocena ryzyka w systemie ochron...
2019-09-20, - Wrocław

Terminy szkolenia:
20.09.2019 r.
15.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z idea, zasadami i możliwymi metodami i narzędziami do zastosowania do przeprowadzenia oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w celu określenia poziomu tego ryzyka. Określenie poziomu ryzyka jest niezbędne w przypadku RODO do określenia wymagań, które mają zastosowanie do danej organizacji (wymagania, których zastosowanie jest uzależnione od poziomu ryzyka).

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania i dokumentowania wyników oceny ryzyka w bezpieczeństwie danych osobowych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 500,00 zł/ os. netto + 23% VAT (615,00 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Możliwe do zastosowanie metody oceny ryzyka

 3. Identyfikacja i analiza ryzyka

 4. Ocena ryzyka jako podstawa do określenia systemu ochrony danych osobowych

 5. Strategie i plan postępowania z ryzykiem

 6. Wdrażanie zabezpieczeń

 7. Ocena skuteczności i utrzymywanie zabezpieczeń 

 8. Podsumowanie

2019-09-20
Wrocław
Pełnomocnik (Manager) ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
Pełnomocnik (Manager) ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
Pełnomocnik (Manager) ds. Zint...
2019-10-07, - Wrocław

Terminy szkolenia:
07-09.10.2019 r.
09-11.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Zintegrowanego Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP w organizacji (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności

  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

  • Systemy zintegrowane

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

 3. Planowanie Systemu Zarządzania

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres systemu zarządzania

  • Podejście procesowe oraz cykl PDCA

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka, cele i sposoby ich realizacji

  • Dokumentacja systemu zarządzania

  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów

  • Wymagania i interpretacja wymagań norm:

   • ISO 9001 – zarządzanie jakością

   • ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe

   • ISO 45001 – zarządzanie BHP

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania

  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania

  • Audity wewnętrzne

  • Ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności (przepisy prawa i inne wymagania) w zakresie ochrony środowiska oraz BHP

  • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania jakością,środowiskowego oraz BHP 

  • Testowanie i ćwiczenia w zakresie gotowości i reagowania na awarie i poważne wypadki

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemów zarządzania

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-10-07
Wrocław
Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z Rozporządzeniem RODO
Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z Rozporządzeniem RODO
Ochrona danych osobowych – pra...
2019-10-02, - Wrocław

Terminy szkolenia:
02.10.2019 r.
29.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z wymagań Rozporządzenia RODO oraz pozostałych mających zastosowanie przepisów prawa.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Przedstawiciele kadry kierowniczej i stanowisk administracyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków lub obowiązków podległych sobie działów przetwarzają dane osobowe (niezależnie od kategorii osób, których dane są przetwarzane). Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje odnośnie zadań, obowiązków i odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 490,00 zł/ os. netto + 23% VAT (602,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wstęp,

 2. Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych,

 3. Podstawowe wymagania RODO dotyczące danych osobowych w tym:

  • Zasady przetwarzania danych osobowych

  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  • Obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarzamy

  • Ocena ryzyka jako podstawa systemu ochrony danych osobowych

  • Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design,
   jak i eksploatacji, tzw. privacy by default

  • Nowe prawa osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i reagowanie na żądania osób, których dane przetwarzamy

  • Zarządzanie incydentami czyli obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

 4. Nowe obowiązki Administratora Danych

 5. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań RODO

 6. Dyskusja i podsumowanie

2019-10-02
Wrocław
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Manager (Pełnomocnik) ds. Syst...
2019-10-28, - Wrocław

Terminy szkolenia:
28-29.10.2019 r.
02-03.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemu Zarządzania Jakością w organizacji, jak również z zasadami jego wdrażania i roli, jaką pełni Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ w procesie. Uczestnicy szkolenia poznają efektywne metody doskonalenia Systemu Jakości, jak również skuteczne metody nadzoru nad Systemem w Organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Jakością

  • System Zarządzania Jakością

  • Podstawy systemu zarządzania jakością i filary jego skuteczności

 3. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ oraz jego rola w systemie

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres Systemu Zarządzania Jakością

  • Procesy i ich wzajemne zależności 

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka Jakości i cele jakości

  • Dokumentacja systemu zarządzania jakością 

  • Wymagania normy ISO 9001

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością

  • Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania Jakością

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość projakościowa pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania Jakością

  • Audity wewnętrzne

  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności Systemu zarządzania Jakością

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemu zarządzania 

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

2019-10-28
Wrocław
Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
2019-09-19, 09:30 - Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG

Na spotkanie szkoleniowe zapraszamy w tej edycji szkoleń w pierwszym rzędzie przedstawicieli firm i instytucji, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, bowiem to one od 1 stycznia będą objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK.

Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy spółki PFR Portal PPK, którzy przekażą najważniejsze informacje dotyczące wdrażania programu PPK w firmach oraz udzielą wielu praktycznych wskazówek i podzielą się doświadczeniami instytucji, które już dołączyły do programu.
Szkolenie zainteresuje w szczególności osoby odpowiedzialne za wdrażanie programu PPK w firmach – pracowników działów HR oraz kadr. 

Szkolenie jest bezpłatne, a ich rynkowa wartość to 700 zł od osoby. Uczestnicy szkoleń otrzymają w czasie ich trwania posiłek i napoje oraz materiały informacyjne i szkoleniowe przygotowane przez najlepszych ekspertów PPK. Przeciętnie czas trwania szkolenia to ok. 4 godziny plus czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Liczba miejsc jest ograniczona, w zależności od lokalizacji jest to od 22 do 250 miejsc, wymagana jest wcześniejsza bezpłatna rejestracja pod adresem https://bit.ly/2TaXMPs.

Więcej informacji o szkoleniu: https://www.mojeppk.pl/.

2019-09-19 09:30
Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG
Audyt procesu zgodnie z VDA 6.3
Audyt procesu zgodnie z VDA 6.3
Audyt procesu zgodnie z VDA 6....
2019-11-20, - Wrocław

Terminy szkolenia:
20-22.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów procesu zgodnie z wytycznymi VDA 6.3, łącznie z podejściem opartym o ryzyko. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów procesu w organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie jest skierowane do przyszłych Auditorów Wewnętrznych procesu, Auditorów Wewnętrznych systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami IATF 16949: 2016, Auditorów drugiej strony (osób audytujących dostawców), pracowników odpowiedzialnych za rozwój dostawców.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 1350,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1660,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wymagania nowego wydania podręcznika VDA 6.3

 2. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia

 3. Planowanie i auditu procesu

 4. Etapy auditu w podejściu procesowym

 5. Realizacja auditu procesu

 6. Zasady oceniania

 7. Korzystanie z katalogu pytań P2-P7, włącznie z analizą potencjału

 8. Wymagania Klienta oraz ich interpretacja

2019-11-20
Wrocław

Zaproponuj wydarzenie