Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Każdy Członek Izby ma możliwość promowania swoich usług oraz produktów.

Promocja może odbywać się poprzez: umieszczenie reklamy na stronie www oraz podczas spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji.

 

Oferta obejmuje m.in.:

- umieszczenie logotypu oraz informacji dotyczącej swojej działalności w specjalnej serii na Facebooku ZIG "Członek Izby". Dzięki tej usłudze firma zyskuje możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców.

- możliwość przesłania do biura ZIG specjalnej oferty, która w imieniu Izby zostanie rozesłana do wszystkich firm zrzeszonych w Izbie (w ramach wtorkowego mailingu "Firma firmom")

- dla Nowych Członków możliwość bezpłatnego przesłania krótkiej informacji o swojej firmie, która zostanie zamieszczona na stronie www.zig.pl

- możliwość promowania swoich usług oraz produktów. Promocja może odbywać się poprzez: umieszczenie reklamy na stronie www oraz podczas spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji.