Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Szkolenia

separator
Nazwa szkolenia
Data
Lokalizacja
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego...
9 grudnia, - Wrocław

Terminy szkolenia:
09-11.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Zintegrowanego Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP w organizacji (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania , nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Pełnomocników i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności

  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

  • Systemy zintegrowane

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

 3. Planowanie Systemu Zarządzania

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres systemu zarządzania

  • Podejście procesowe oraz cykl PDCA

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka, cele i sposoby ich realizacji

  • Dokumentacja systemu zarządzania

  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów

  • Wymagania i interpretacja wymagań norm:

   • ISO 9001 – zarządzanie jakością

   • ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe

   • ISO 45001 – zarządzanie BHP

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania

  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania

  • Audity wewnętrzne

  • Ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności (przepisy prawa i inne wymagania) w zakresie ochrony środowiska oraz BHP

  • Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania jakością,środowiskowego oraz BHP 

  • Testowanie i ćwiczenia w zakresie gotowości i reagowania na awarie i poważne wypadki

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemów zarządzania

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

...
9 grudnia
Wrocław
IOD – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO
IOD – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO
IOD – rola i zadania w myśl Ro...
9 grudnia, - Wrocław

Terminy szkolenia:
09-10.12.2019 r.

Korzyści ze szkolenia: 

 1. Pozyskanie wiedzy w zakresie zadań i kompetencji Inspektora Danych Osobowych

 2. Nabycie umiejętności skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez organizacje

 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz kompetencji UODO, jako organu nadzorczego

 4. Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO i wykorzystania jej w praktyce m.in.:

  • w przeprowadzeniu analizy i oceny ryzyka

  • w określeniu sposobów i środków odnoszących się do ryzyka

  • w opracowaniu polityki bezpieczeństwa oraz polityk operacyjnych

  • przy rozwiązywaniu podstawowych zadań i problemów związanych z planowaniem w tym przygotowaniem dokumentacji, wdrażaniem i nadzorowaniem systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu: 

 1. Być może twoja Organizacja będzie musiała obligatoryjnie powołać Inspektora Ochrony Danych

 2. Dowiesz się jakie wymagania Rozporządzenia RODO dotyczą twojej organizacji, a które nie mają do niej zastosowania

 3. Poznasz metodę oceny ryzyka, której wyniki są podstawą do zaplanowania odpowiedniej jakości sposobów i środków bezpieczeństwa

 4. Dowiesz się jak zapewnić aby twoja organizacja wdrożyła system ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO

 5. Nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować konsekwencjami prawnymi, karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro, a także utratą wizerunku i zaufania

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wstęp

 2. Rola i zadania Inspektora Danych Osobowych

 3. Jak uzyskać i jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Danych Osobowych

 4. Identyfikacja i ocena zgodności organizacji z przepisami prawa w zakresie danych osobowych

 5. Ogólne i specyficzne wymagania rozporządzenia RODO

 6. Inne mające zastosowanie przepisy prawa

 7. Identyfikacja i ocena ryzyka jako podstawa do określenia sposób i środków bezpieczeństwa

 8. Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych

 9. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych – ich wdrażanie, utrzymywanie i ocena skuteczności

 10. Konsekwencje nie stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 11. Dyskusja i podsumowanie

...
9 grudnia
Wrocław
Warsztaty: IP BOX - Aspekty prawne i podatkowe
Warsztaty: IP BOX - Aspekty prawne i podatkowe
Warsztaty: IP BOX - Aspekty pr...
12 grudnia, 08:30 - Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Formuła warsztatów
Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej, w kameralnej grupie, pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
● rzeczników patentowych,
● innowacyjnych przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową,
● firmy tworzące nowe elementy maszyn,
● branżę: IT, farmaceutyczną, kreatywną

Cel i zakres szkolenia
Celem szkolenia jest poznanie praktycznych mechanizmów działania IP BOX poprzez omówienie zagadnień prawnych i podatkowych:
● beneficjenci ulgi podatkowej w ramach IP BOX,
● prawa IP kwalifikowane w ramach ulgi,
● sposób ustalania dochodu oraz podstawy opodatkowania,
● okres czasu korzystania z ulgi,
● działalność B+R.

Program

1 WPROWADZENIE
● Co to jest IP BOX?
● Nowelizacja ustawy o CIT i PIT
● IP BOX w Polsce i na świecie

3 WARUNKI SKORZYSTANIA Z IP BOX
● Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
● Dochód kwalifikowany IP
● Wskaźnik Nexus
● IP BOX dla programu komputerowego

4 DZIAŁALNOŚĆ B+R NOWE ZASADY
● Ulga B+R
● Katalog kosztów kwalifikowanych
● Zasady rozliczania
● Procedura wdrażania

5 JAK MOŻEMY POMÓC?
● Zakres usług IP BOX
● Podsumowanie
● Pytania uczestników

Prowadzący
● Joanna Czajkowska-Olech
● Rafał Kufieta

Termin: 12.12.2019 r. (czwartek) godz. 8:30 - 10:30
Lokalizacja: Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, ul. Ofiar Oświęckimskich 41/43, 50-059 Wrocław
Informacje i zapisy: sekretariat@khg.pl | 604 712 604 | Strona www
Wstęp wolny: ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Warsztaty: IP BOX - Aspekty prawne i podatkowe

...
12 grudnia 08:30
Centrum Biznesowo Konferencyjne ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)
Auditor Wew. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ISO 37001)
Auditor Wew. Systemu Zarządzan...
12 grudnia, - Wrocław

Terminy szkolenia:
12-13.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 37001. Uzyskanie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych z przedmiotowego systemu.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Kandydaci na Auditorów Wewnętrznych oraz osoby zainteresowane podniesieniem swoim kompetencji zawodowych w tym zakresie. Obecni Auditorzy Wewnętrzni Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z BS 10500:2011 oraz innych standardów zarządzania antykorupcyjnego. 

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Omówienie systemu zarządzania antykorupcyjnego

  1. Struktura normy ISO 37001

  2. Terminy i definicje

  3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  4. Szacowanie ryzyka oraz działania odnoszące się do ryzyka i szans

  5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  6. Zasoby oraz procesy wspomagające

  7. Utrzymywanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  8. Monitorowanie i doskonalenie systemu

  9. Ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 37001

 3. Audity – informacje ogólne

  1. Cele auditu

  2. Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  1. Kryteria i zakres auditu

  2. Dobór zespołu auditorów

  3. Podejście procesowe do auditów wewnętrznych

  4. Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  5. Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  1. Techniki audytowania

  2. Obiektywne dowody

  3. Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  4. Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  1. Umiejętne formułowanie i dokumentowanie niezgodności

  2. Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  3. Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu

  4. Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  1. Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  2. Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  3. Definiowanie działań korygujących

  4. Ocena skuteczności działań

  5. Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  6. Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

...
12 grudnia
Wrocław
Audytor Wew. Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949:2016)
Audytor Wew. Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949:2016)
Audytor Wew. Systemu Zarządzan...
16 grudnia, - Wrocław

Terminy szkolenia:
16-18.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów wewnętrznych wg standardu IATF 16949:2016. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów w organizacji.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zgodnego z wymaganiami standardu IATF 16949:2016.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami specyfikacji technicznej IATF 16949:2016 oraz do osób indywidualnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych, chcących zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia posiadali doświadczenie w audytowaniu Systemów Zarządzania Jakością (np. wg normy ISO 9001) oraz podstawową wiedzę z zakresu wymagań specyfikacji technicznej IATF 16949:2016.

WAŻNE: Aby uzyskać kompetencje Auditora Wewnętrznego wg IATF 16949:2016 należy najpierw nabyć kompetencje VDA 6.3 oraz narzędzi jakościowych.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 1350,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1660,50 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

 2. System Zarządzania Jakością zgodny w wymaganiami Specyfikacji Technicznej IATF 16949:2016

  1. Motoryzacyjne podejście procesowe

  2. Struktura standardu IATF 16949:2016

  3. Omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016

  4. Orientacja na Klienta, skuteczność i efektywność procesów

  5. Ćwiczenia praktyczne

 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania

  1. Idea audytów wewnętrznych

  2. Cele auditu

  3. Rodzaje audytów

  4. Cechy dobrego auditora

  5. Postawy auditora wobec auditowanego

  6. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 4. Planowanie i przygotowanie auditu systemu, procesu, wyrobu

  1. Kryteria i zakres auditu

  2. Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  3. Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  1. Obiektywne dowody

  2. Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  3. Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  1. Umiejętne formułowanie niezgodności

  2. Dokumentowanie niezgodności

  3. Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  4. Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu.

  5. Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze oraz doskonalące

  1. Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych/ doskonalących

  2. Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności

  3. Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych oraz doskonalących

  4. Ocena skuteczności działań

  5. Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy

...
16 grudnia
Wrocław
Szkolenie: Zmiany w podatkach na przełomie 2019 i 2020 r.
Szkolenie: Zmiany w podatkach na przełomie 2019 i 2020 r.
Szkolenie: Zmiany w podatkach ...
17 grudnia, 09:00 - Novotel Wrocław City

Zapraszamy Państwa na nowy cykl szkoleń dla przedsiębiorców pod nazwą Podatki na czasie. Cykl przybliży zagadnienia rozliczeń w firmie i ułatwi poruszanie się w gąszczu przepisów fiskalnych.

Temat najbliższego szkolenia - Zmiany w podatkach na przełomie 2019 i 2020 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zmiany w podatku u źródła – w kontekście odroczonych przepisów z 2019 roku
 • PIT na przełomie 2019 i 2020
 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych
 • Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności – „split payment”
 • Biała lista
 • Kasy fiskalne online
 • Nowe zasady dotyczące transakcji unijnych (quick fix)
 • Likwidacja deklaracji VAT
 • Nowa matryca stawek VAT
 • Pozostałe zmiany
 

Najważniejsze informacje:

 • Temat szkolenia: Zmiany w podatkach na przełomie 2019 i 2020 r.
 • Termin szkolenia: wtorek, 17 grudnia 2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:00
 • Cena: 200 zł + 23% VAT
 • Miejsce szkolenia: Novotel Wrocław City przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu
 • Szczegółowy program szkolenia: pobierz
 • Więcej informacji: http://b-tax.pl/
...
17 grudnia 09:00
Novotel Wrocław City
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania
Manager (Pełnomocnik) ds. Syst...
19 grudnia, - Wrocław

Terminy szkolenia:
19-20.12.2019 r.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemów Zarządzania w organizacji (niezależnie od rodzaju systemu). Uczestnicy szkolenia poznają zasady wdrażania, utrzymywania, nadzorowania, doskonalenia systemów zarządzania w Organizacji i roli Managera (Pełnomocnika) w tych procesach niezależnie od tego co jest przedmiotem systemu: jakość, BHP, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania i inne (w szczególności systemy zintegrowane).

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Manager'ów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemów Zarządzania.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 890,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1094,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikat Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemów Zarządzania

  • Podstawy systemów zarządzania i filary ich skuteczności

  • Rodzaje systemów zarządzania oraz ich podstawy

 3. Planowanie Systemu Zarządzania

  • Manager (Pełnomocnik) ds. SZ oraz jego rola w systemie

  • Określenie kontekstu organizacji

  • Zakres Systemu Zarządzania

  • Podejście procesowe

  • Podejście odnoszące się do ryzyka i szans

  • Polityka i cele

  • Dokumentacja systemu zarządzania

  • Struktura wymagań norm dotyczących systemów

   • cechy charakterystyczne najpopularniejszych systemów zarządzania

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania

  • Wdrażanie: ewolucja czy rewolucja?

  • Zarządzanie informacją

  • Świadomość pracowników Organizacji

 5. Weryfikacja Systemu Zarządzania

  • Audity wewnętrzne

  • Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności systemu zarządzania

  • Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników systemu

  • Audity zewnętrzne

 6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania

  • Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących

  • Zarządzanie zmianami

  • Doskonalenie systemów zarządzania

 7. Dyskusja, podsumowanie

 8. Egzamin końcowy

...
19 grudnia
Wrocław