Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

WŁADZE ZACHODNIEJ IZBY GOSPODARCZEJ - PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY

  Grzegorz Dzik
  Przewodniczący Rady 
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu
  Prezes Impel S.A.

  Bogdan Baszak
  Wiceprzewodniczący Rady 
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Prezes KEA Spółka Jawna I.B.Baszak

 

  Marcin Białkowski
  Wiceprzewodniczący Rady 
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Prezes CapitalConcept Sp. z o.o.

  Paweł Bojarski
  Wiceprzewodniczący Rady 
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Założyciel Kancelarii Radców Prawnych 
  dr P. Bojarski dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. p.

  Janusz Cieślak
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Prezes Zarządu MetalERG Sp. z o.o. Sp.k.

 

  Krzysztof Folta
  Wiceprzewodniczący Rady 
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Prezes Zarządu TIM SA

  Prof. dr hab. Stefan Forlicz
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

  Stanisław Han
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Prezes Hasco-Lek S.A.

 

  Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  Rafał Kociszewski
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Dyrektor Oddziału Korporacyjnego Wrocław mBank

 Małgorzata Kosierkiewicz
 Wiceprzewodnicząca Rady
 ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy


 Przedstawiciel PZU Życie SA,
 Regionalny Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej

 Piotr Krupa
 Wiceprzewodniczący Rady
 ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy


 Prezes Zarządu KRUK S.A.

  Edward Laufer
  Wiceprzewodniczący Rady 
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Prezes Zarządu Vantage Development S.A.

 

  Adam Łącki
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
  Gospodarczej SA

 

  Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Rektor Politechniki Wrocławskiej

  Barbara Pokorny
  Wiceprzewodnicząca Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Właściciel Euroimpex SA

 

  Maciej Sygit
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Prezes Sygma Sp. z o.o.

Ryszard Szalaty

  Ryszard Szalaty
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Właściciel Komisu Technicznego
  Właściciel Studia Grafiki Komputerowej "GRAF"

  Wiesław Żywicki
  Wiceprzewodniczący Rady
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

  Wiceprezes Zarządu TelForceOne SA

ZARZĄD ZACHODNIEJ IZBY GOSPODARCZEJ - PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY

  Marek Pasztetnik
  Prezes Zarządu
  ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy