Zgłoś uwagę Gryfy
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-10-21
 •  -  2019-10-22 
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001

Terminy szkolenia:
21-22.10.2019 r.
12-13.12.2019 r.

Cel szkolenia: 
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 37001. Uzyskanie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych z przedmiotowego systemu.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Kandydaci na Auditorów Wewnętrznych oraz osoby zainteresowane podniesieniem swoim kompetencji zawodowych w tym zakresie. Obecni Auditorzy Wewnętrzni Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z BS 10500:2011 oraz innych standardów zarządzania antykorupcyjnego. 

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Omówienie systemu zarządzania antykorupcyjnego

  1. Struktura normy ISO 37001

  2. Terminy i definicje

  3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  4. Szacowanie ryzyka oraz działania odnoszące się do ryzyka i szans

  5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  6. Zasoby oraz procesy wspomagające

  7. Utrzymywanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  8. Monitorowanie i doskonalenie systemu

  9. Ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 37001

 3. Audity – informacje ogólne

  1. Cele auditu

  2. Rodzaje auditów

 4. Planowanie i przygotowanie auditu

  1. Kryteria i zakres auditu

  2. Dobór zespołu auditorów

  3. Podejście procesowe do auditów wewnętrznych

  4. Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych

  5. Ćwiczenia praktyczne

 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  1. Techniki audytowania

  2. Obiektywne dowody

  3. Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania

  4. Ćwiczenia praktyczne

 6. Dokumentowanie wyników auditu

  1. Umiejętne formułowanie i dokumentowanie niezgodności

  2. Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia

  3. Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu

  4. Ćwiczenia praktyczne

 7. Skuteczne działania poauditowe

  1. Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących

  2. Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności

  3. Definiowanie działań korygujących

  4. Ocena skuteczności działań

  5. Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia

  6. Ćwiczenia praktyczne

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy