Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301
 • Webinarium
 • Online
 • 2020-07-07
 • 09:00  -  2020-07-08  17:00
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Termin szkolenia: 7-8.07.2020 r. 

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wyników auditów wewnętrznych ISO 22301.

Do kogo skierowane jest szkolenie: Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Ciągłością Działania.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 22301. 
Koszt szkolenia: Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 700,00 zł/os. netto (861,00 zł/os. brutto) Zgłoszenie w późniejszym terminie: 790,00 zł/ os. netto (971,70 zł/ os. brutto) 

Czas trwania szkolenia: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Organizator: MALON GROUP 

Wymagany sprzęt i narzędzia: 

 • dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa
 • słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Kontakt: e-mail: szkolenia@iso.org.pl tel.: 71 789 08 41 tel. kom.: 604 20 90 43 fax: 71 791 39 09 
Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej: https://szkoleniaiso.edu.pl/rejestracja/pobierz 
Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie 
 2. System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z wymaganiami normy ISO 22301 
 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 4. Planowanie i przygotowanie auditu
 5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
 6. Dokumentowanie wyników auditu 
 7. Skuteczne działania poauditowe
 8. Dyskusja, podsumowanie 
 9. Egzamin końcowy