Zgłoś uwagę Gryfy
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-09-23
 •  -  2019-09-24 
Manager ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001

Terminy szkolenia:
23-24.09.2019 r.
18-19.11.2019 r.

Cel szkolenia:
Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Managera ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS) zgodnego z ISO 37001 na etapach jego planowania, wdrażania, monitorowania i weryfikacji oraz doskonalenia. Zapoznanie z wymaganiami jakie muszą być spełnione w celu zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego poziomu skuteczności systemu Zarządzania Antykorupcyjnego. Zapoznanie z możliwościami integrowania przedmiotowego Systemu z innymi systemami zarządzania, zgodnymi z wymaganiami międzynarodowych norm.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Kandydaci na Managerów ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego, którym powierzono lub mają zostać powierzone zadania, odpowiedzialności i uprawnienia związane z Systemem Zarządzania Antykorupcyjnego na poszczególnych etapach jego cyklu życia: jego planowania, wdrażania, stosowania i utrzymywania, monitorowania i weryfikacji oraz ciągłego doskonalenia. Obecni Managerowie odpowiedzialni za system Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami BS 10500:2011, którzy dostosowują system do wymagań międzynarodowego standardu ISO 37001.

Zgłoszenia do 7 dni przed datą szkolenia
Czas trwania: 2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)
Miejsce szkolenia: Wrocław
Cena: 990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)
Organizator: Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP

Cena szkolenia zawiera:

 • Przeprowadzenie egzaminu

 • Certyfikaty Managera w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

 • W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Kontakt:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu - pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdfdoc) wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub fax: 71 791 39 09

Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

 2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (AbMS)

  1. Geneza Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z ISO 37001

  2. Terminy i definicje

  3. Regulacje prawne dotyczące korupcji i zapobieganiu korupcji

  4. Zarządzanie Antykorupcyjne w ujęciu cyklu PDCA

  5. Struktura wymagań normy ISO 37001

 3. Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Określenie kontekstu organizacji oraz zakresu AbMS

  2. Ocena ryzyka – podstawa skutecznego systemu

  3. Odpowiedzialność kierownictwa

  4. Definiowanie odpowiedzialności i uprawnień w systemie

  5. Polityka przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

  6. Określenie celów systemowych oraz planu ich realizacji

  7. Określenie działań odnoszących się do ryzyka i szans oraz ich uwzględnienie w regulacjach systemowych

  8. Zapewnienie zasobów oraz wsparcia

  9. Opracowanie regulacji systemowych – dokumentacja AbMS

  10. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w ramach AbMS

  11. Integracja z innymi systemami zarządzania

  12. Ćwiczenia praktyczne

 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Rola Managera ds. AbMS na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  2. Wdrażanie zabezpieczeń oraz regulacji systemowych czyli zarządzanie zmianą

  3. Zarządzanie informacją

  4. Świadomość pracowników oraz współpracowników

  5. Ćwiczenia praktyczne

 5. Monitorowanie i weryfikacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Rola Managera ds. AbMS na etapie monitorowania i weryfikacji Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  2. Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena uzyskiwanych wyników zgodności i skuteczności systemu

  3. Audity wewnętrzne

  4. Przegląd zarządzania przez kierownictwo

  5. Ćwiczenia praktyczne

 6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego

  1. Reakcja na incydenty

  2. Działania korekcyjne i korygujące

  3. Aktualizacja regulacji systemowych – zarządzanie zmianą

  4. Ćwiczenia praktyczne

 7. Proces certyfikacji

 8. Dyskusja, podsumowanie

 9. Egzamin końcowy