Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Nadzorowanie wyposażenia oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium z uwzględnieniem wymagań PN-EN ISO 17025:2018-2 oraz aktualnych dokumentów PCA
 • Webinarium
 • Online
 • 2020-07-08
 • 09:00  -  2020-07-08  17:00
Nadzorowanie wyposażenia oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium z uwzględnieniem wymagań PN-EN ISO 17025:2018-2 oraz aktualnych dokumentów PCA

Termin szkolenia: 8.07.2020 r.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie znowelizowanych wymagań dokumentu DA-06 oraz wymagań PN-EN ISO /IEC 17025:2018-02, w zakresie nadzorowania wyposażenia oraz zapewnienia spójności pomiarowej, także wskazanie zasady określania kryteriów oceny dostawców usług oraz wyrobów.

Do kogo skierowane jest szkolenie: Szkolenie skierowane jest do całego personelu laboratorium zaangażowanego w wykonywanie badań i pomiarów. Będzie doskonałą bazą dla pracowników nowozatrudnionych oraz idealną formą doskonalenia dla osób odpowiedzialnych za realizację audytów wewnętrznych. 

Koszt szkolenia: Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem: 400,00 zł/os. netto (492,00 zł/os. brutto) Zgłoszenie w późniejszym terminie: 450,00 zł/ os. netto (553,50 zł/ os. brutto)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień; 9:00-17:00 (8 godzin zajęć) 
Organizator: MALON GROUP 

Wymagany sprzęt i narzędzia: 

 • dostęp do internetu
 • przeglądarka internetowa
 • słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Cena szkolenia zawiera:

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Kontakt: e-mail: szkolenia@iso.org.pl tel.: 71 789 08 41 tel. kom.: 604 20 90 43 fax: 71 791 39 09 
Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej: https://szkoleniaiso.edu.pl/rejestracja/pobierz 
Więcej informacji: www.szkoleniaiso.edu.pl 

Program szkolenia:

 1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: zakupy usług i dostaw, wyposażenie (identyfikacja, wykazy, programy, wzorcowania, sprawdzenia pośrednie, postępowanie z wyposażeniem nowo zakupionym oraz wadliwym, sprawdzenie pojemności szkła, analiza trendu itp.), zapewnienie spójności pomiarowej
 2. Polityka ILAC P10 oraz polityka PCA DA-06 – omówienie zmian w zakresie spójności pomiarowej 
 3. Kryteria oceny dostawców usług oraz wyrobów 
 4. Produkcja HRM – materiały odniesienia na własny użytek – jakie wymagania muszą być spełnione, aby zapewniały spójność pomiarową? 
 5. Przepisy prawa w odniesieniu do wyposażenia pomiarowego
 6.  Klasyfikacja wyposażenia pomiarowego i pomocniczego wraz ze szczegółowym omówieniem każdej z grup
 7.  Przykłady oznakowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego w laboratorium 
 8. Dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 ”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych” 
 9. Audyt techniczny 
 10. Dyskusja, podsumowanie