Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku
 • Szkolenia
 • Wrocław
 • 2019-10-04
 •  -  2019-10-04 
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z rozliczaniem podatku dochodowego przez płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz osób zatrudnionych. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli poznać zasady optymalizowania podatku dochodowego i poprawnego wypełniania obowiązków płatnika.
Adresaci: biura rachunkowe, doradcy podatkowi, działy płac

Program szkolenia:

 • Podatnicy i płatnicy
  • Podmioty posiadające status płatnika
  • Podatnicy rozliczani przez płatnika
  • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
  • Nowe zasady stosowania skali podatkowej u pracowników (nowość 2019)
  • Ulga podatkowa – jak naliczać ją przy zaliczkach
 • Przychody podatkowe
  • Rodzaje przychodów podatkowych
  • Moment powstania przychodu
  • Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)
 • Przychody z poszczególnych źródeł
  • Stosunek pracy
  • Działalność wykonywana osobiście, w tym umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie itp.
  • Prawa majątkowe, w tym prawa autorskie
  • Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń
 • Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty kwotowe ze stosunku pracy
  • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
  • Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych oraz zmiana interpretacji podatkowych w zakresie możliwości naliczania kosztów autorskich
  • Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów
 • Szczególne zasady ustalania przychodów
  • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
  • Pakiety medyczne
  • Imprezy i szkolenia
  • Świadczenia związane z podróżami
  • Świadczenia z ZFŚS
  • Świadczenia BHP
  • Inne zwolnienia podatkowe
  • Świadczenia bez oznaczonej wartości
  • Rozliczanie cudzoziemców
  • Umowy do 200 zł
  • Konkursy
 • Rozliczenia podatkowe
  • Zasady i terminy naliczania podatku
  • Deklaracje i informacje podatkowe

Prowadzący: Paweł Ziólkowski
Termin: 04.10.2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 510,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.rbakademia.pl