Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       

Wydarzenie

separator
Szkolenie: Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa
  • Szkolenia
  • AHK Polska, Wrocław, pl. Solny 20
  • 2019-10-02
  • 09:00  -  2019-10-02  15:00
Szkolenie: Zabezpiecz się przed mobbingiem – polityka antymobbingowa

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Gwarancja i rękojmia w sprzedaży towarów i usług przygotowanym przez Kancelarię BSO Prawo & Podatki dla AHK Polska.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy. Uczestnicy będą umieć rozpoznawać i odróżniać sytuacje konfliktowane od mobbingowych, a także przeciwdziałać sytuacjom dyskryminacyjnym. Uczestnik pozna metody przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencje prawne wobec mobbera.

Grupa odbiorców:

Odbiorcami niniejszego szkolenia powinna być przede wszystkim kadra zarządzająca, właściciele firm oraz pracownicy średniego szczebla zarządzania wszystkich działów przedsiębiorstwa. Pracownicy działów kadr i HR odpowiedzialni za opracowanie polityki antymobbingowej i przestrzeganie procedur antymobbingowych w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady prawa pracy. Równouprawnienie w zatrudnieniu.
2. Zakaz dyskryminacji. Formy dyskryminacji w zatrudnieniu.
3. Kwalifikowane formy dyskryminacji:
a. molestowanie
b. molestowanie seksualne
4. Mobbing:
a. definicja, cechy
b. mobbing a konflikt
c. natura zjawiska
5.   Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing:
a. Jak postępować aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji, mobbingu.
b. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi
c. Orzecznictwo ETS w sprawach związanych z mobbingiem
6.   Regulacje antymobbingowe w przedsiębiorstwie:
a. Sposoby ograniczenia ryzyka wystąpienia mobbingu w miejscu pracy
b. Wewnętrzna polityka antymobbingowa
7.   Postępowanie w sprawach o mobbing:
a. Roszczenia pracownika związane z mobbingiem.
8.   Podsumowanie, pytania.

Prowadzący: Krzysztof Bramorski

Termin: 02.10.2019 r.
Miejsce: AHK Polska, Wrocław, pl. Solny 20
Koszt: 900,00 zł netto od osoby

Więcej informacji: www.ahk.pl/pl/wydarzenia/