Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
195 mln złotych na dolnośląską ekologię

Walka ze smogiem i niską emisją, realizacja programu Czyste Powietrze oraz inwestycje w Odnawialne Źródła Energii to główne cele na jakie zostanie przekazanych kilkaset milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nisko oprocentowane pożyczki o wartości 100 mln zł oraz 95 mln zł na dotacje – to środki, jakie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na działania ekologiczne w regionie. Dzięki umowie z NFOŚiGW dostępne będą jeszcze większe środki na program Czyste Powietrze. Dodatkowa kwota wypłacona Dolnoślązakom, którzy skorzystają z tego programu może sięgnąć nawet 100 mln zł. To pieniądze na wymianę węglowych kopciuchów na piece gazowe, pompy ciepła i kolektory słoneczne oraz ocieplenie domów jednorodzinnych.

- Nie jest to jedyna ważna wiadomość dla wszystkich Dolnoślązaków zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia z Czystego Powietrza - mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Przewidziane są ważne zmiany w tym programie. To między innymi uproszczenia w zasadach przyznawania dotacji oraz skrócony czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Uproszczony zostanie też wniosek o dotację. Do programu włączone zostaną banki i gminy. Inną nowością będzie możliwość złożenia jednego wniosku na wsparcie z programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd. Poziomy dotacji zostaną powiązane z efektem ekologicznym - bonus będzie przyznany za niskoemisyjność i odnawialność. Ważną zmianą będzie też możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet zakończonych, czyli umożliwienie rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Na 2020 r. na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu zaplanowano 72,7 mln złotych. Te środki zostaną przeznaczone na wymianę źródeł ciepła, zmniejszenie emisji pyłów i gazów, ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie emisji substancji toksycznych. Inne ważne cele, to wspieranie inwestycji z Odnawialnych Źródeł Energii, termomodernizacji i efektywności energetycznej. WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczy na ochronę wód i gospodarkę wodną 61mln złotych. Na inwestycje z ochrony powierzchni ziemi zaplanowano wydatkowanie 22,9 mln złotych. Ważne będzie wsparcie udzielane na zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom. To kwota 12,5 mln złotych.

W 2019 r. na portalu beneficjenta zarejestrowało się 12 tys. osób. WFOŚiGW we Wrocławiu zawarł ponad 2,5 tys. umów i wypłacił beneficjentom 17 mln złotych. Za te pieniądze udało się zlikwidować 673 pieców węglowych. Zainstalowano 1031 nowych, proekologicznych źródeł ciepła.

Udostępnij >
T