Zgłoś uwagę Reklama gryfów
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
350 mln zł na innowacje dla MŚP

Powraca Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Już w październiku ruszy szósty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, w ramach którego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom udostępnionych zostanie 350 mln zł. Na innowacyjne projekty, zakładające wdrożenie własnej lub nabytej technologii i uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo usług można uzyskać aż 6 mln zł dofinansowania.

Przydatne materiały m.in. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/.

Wnioski o dofinansowanie przygotowane za pośrednictwem generatora wniosków (https://lsi.bgk.pl/login#/) przyjmowane będą od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 roku.

To kolejna edycja dotacyjnego projektu Banku Gospodarstwa Krajowego. W dotychczasowych pięciu naborach do BGK wpłynęło prawie 1,9 tys. wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Przyznano wsparcie w wysokości blisko 2,7 mld zł dla 771 projektów o całkowitej wartości ponad 5,5 mld zł.

Udostępnij >
T