Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
365 Timing Economic Congress  już za trzy dni

Przedsiębiorcy, inwestorzy, studenci, przedstawiciele sektora filmowego, naukowcy, oraz przedstawiciele samorządów i organizacji gospodarczych spotkają się we Wrocławiu, aby rozmawiać o zagadnieniu czasu i trendach w gospodarce

365 Timing Economic Congress odbędzie się 21 i 22 listopada 2019 r.we wrocławskim hotelu Haston. Wydarzenie to jest koncepcją całościowego podejścia do zagadnień czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem i potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa.

Wydarzenie organizowane wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Dolnośląski Fundusz Rozwoju będzie okazją do zastanowienia się nad tym, jaką drogą podąża polska gospodarka, a także inne gospodarki Europy i Świata.

Uczestnicy tegorocznego kongresu będą rozmawiali m.in. o megatrendach w perspektywie gospodarczej do 2035 roku.

– Pierwszy trend to nowe dziedziny gospodarki, narastająca innowacyjność, wypieranie tradycyjnych sektorów przez nowe, których jeszcze dzisiaj nie potrafimy przewidzieć – mówi prof. dr hab. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Drugi to narastająca globalizacja i konkurencja w wymiarze światowym. Trend nie nowy ale występujący w coraz większym natężeniu. Kolejny – to rozwój świata internetowego, nowe metody komunikacji i nowe związane z tym dziedziny. Czwarty – to nowe wyzwania ekologiczne i społeczne związane z niespotykanym wcześniej kryzysem klimatycznym oraz narastającymi konfliktami społecznymi.

Wśród poruszanych tematów będzie też miejsce człowieka we współczesnej gospodarce, postęp techniczny zmieniający społeczeństwa, zamiennik ekonomii dzielenia się oraz wpływ oczekiwań ludzi na politykę państwa.

Jednym z ważnych tematów będzie rola władz samorządowych we wspieraniu przedsiębiorczości.

– Musimy ułatwiać współpracę pomiędzy nauką i biznesem - twierdzi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. - Powołujemy takie instytucje otoczenia biznesu jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, którego celem jest zbudowanie w regionie trwałego, wieloletniego systemu finansowania MŚP. Kluczem jest dialog ze środowiskiem biznesowym, podejmowanie wielowymiarowej współpracy. W wyniku inicjatyw samorządów powstają inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i naukowe. Na liczącym prawie 3 mln mieszkańców, Dolnym Śląsku, funkcjonuje 380 tys. firm, a nowa powstaje średnio co trzy minuty. Jej właściciele czy pracownicy to często absolwenci uczelni znajdujących się w regionie. Naukę na dolnośląskich uczelniach rocznie kończy ponad 40 tysięcy absolwentów. W ogromnej części są to absolwenci specjalistycznych kierunków, które zostały uruchomione w odpowiedzi na potrzeby rynku.

Podczas Kongresu stworzona zostanie specjalna strefa networkingowa pod nazwą „Level Up! Innowacja i Inspiracja”. Będzie to przestrzeń przedsiębiorczej aktywności, w której spotkają się uczestnicy kongresu zainteresowani bezpośrednią wymianą poglądów i idei.

Udostępnij >
T