Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Apel Rzecznika MŚP w sprawie cen gazu dla firm

Do Biura Rzecznika MŚP zwracają się liczni przedstawiciele przedsiębiorców, wskazujący na negatywny wpływ wzrostu cen gazu na prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec braku przyjęcia przez Sejm oczekiwanych rozwiązań, Rzecznik MŚP apeluje do Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego w sprawie zgłoszenia poprawek do ustawy.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu nie wprowadza mechanizmów osłonowych, dostępnych dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ponieważ podwyżki sięgają 400-500 % grozi to bankructwem firm zasilanych gazem. W szczególności takie głosy są podnoszone przez przedstawicieli branży piekarskiej, którzy korzystają z gazu nie tylko w celach grzewczych, lecz również jako paliwa dla ich pieców, czyli kluczowego elementu wykonywanej przez nich działalności. Przedsiębiorcy jeszcze niedawno byli zachęcani przez rząd do przechodzenia z paliw tradycyjnych na gazowe w ramach proekologicznej polityki państwa. Idąc za tymi rekomendacjami przeprowadzili kosztowne inwestycje a teraz będą boleśnie odczuwać negatywne skutki swoich decyzji. Tym bardziej, że ich konkurenci, którzy nie przeprowadzili modernizacji będą mieli nad nimi przewagę konkurencyjną.

Niezbędne jest zatem zgłoszenie przez Senat poprawki do ustawy uchwalonej przez sejm, która doprowadziła by do objęcia przedsiębiorców z sektora MŚP rozwiązaniami osłonowymi które zostały zastosowane dla odbiorców indywidualnych albo objęcie tymi rozwiązaniami wszystkich podmiotów gospodarczych.

Udostępnij >
T
separator