Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Bank Spółdzielczy w Oławie obsługuje Tarczę Finansową dla przedsiębiorców

Z Tarczy Antykryzysowej przygotowanej przez rząd, do najbardziej zagrożonych przedsiębiorstw trafi około 75 mld złotych. W pozyskaniu tych środków mikro oraz małym i średnim przedsiębiorstwom pomaga m.in. Bank Spółdzielczy w Oławie

Z rządowego wsparcia Tarczy Finansowej mogą skorzystać firmy, które m.in. nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. O subwencję  mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 9 pracowników i generujące roczny obrót poniżej 2 mln EUR.  Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie finansowe w przypadku zatrudnienia od 10 do 250 pracowników, przy rocznym obrocie do 50 mln EUR. Finansowaniu podlega m.in. bieżąca działalność oraz zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy będący klientami Banku Spółdzielczego w Oławie mogą składać wnioski wyłącznie w wersji online. Również przy pomocy systemu bankowości internetowej dokonywane będą wypłaty przyznanych środków.

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej mogą oferować klientom pomoc w ramach tarczy dzięki pracy włożonej przez pracowników całego zrzeszenia oraz narzędziom technicznym udostępnianym przez SGB-Bank i Krajową Izbę Rozliczeniową. Wszystkie Banki Spółdzielcze SGB mogą korzystać ze wspólnych narzędzi udostępnianych przez SGB-Bank – m.in. płatności mobilnych BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay.

Więcej informacji na temat Tarczy Antykryzysowej, m.in. rozwiązań pomocowych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gwarancji BIZNESMAX w ramach pomocy de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego oraz informacje na temat programu Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, który wdraża SGB-Bank SA wspólnie z Bankami Spółdzielczymi SGB, znajduje się na stronie www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/

Udostępnij >
T