Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Będzie wiele ułatwień dla firm

Pakiet Przyjazne Prawo został przyjęty przez rząd. To ponad 60 zmian korzystnych dla przedsiębiorców.

Przyjęte zmiany zakładają m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw, ułatwienia dla rzemiosła oraz ochronę konsumencką, czyli na przykład prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG.  Ich celem ma być eliminacja niekonsekwencji oraz nadmiernej restrykcyjności polskiego prawa.

Prawo do błędu dla małych i średnich firm ma im przysługiwać przez pierwszy rok działalności. Z kolei osoby trudniące się rzemiosłem zyskają prawo do zakładania spółek bez utracenia statusu rzemieślnika.

Wydłużony ma też zostać termin rozliczenia podatku VAT od importu. Dzisiaj trzeba to zrobić w terminie do dziesięciu dni po odprawie celnej. Dzięki nowym zasadom będzie to możliwe na zasadach ogólnych, czyli do 25. dnia kolejnego miesiąca, razem z deklaracją VAT-7.

Według  resortu przedsiębiorczości, pakiet ma charakter przekrojowy, gdyż dotyka wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze.

Zatwierdzone udogodnienia mają być komplementarne wobec 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu, Pakietu MŚP oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich czterech lat  Ich celem jest ułatwianie życia biznesowi, szczególnie mniejszym firmom.

 

Udostępnij >
T