Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Będzie wsparcie finansowe dla sprzedawców chryzantem

Wszyscy sprzedawcy chryzantem, poszkodowani z powodu nagłego zamknięcia cmentarzy tuż przed Wszystkimi Świętymi, mają szansę na uzyskanie pomocy finansowej. Aby ją otrzyma muszą złożyć specjalny wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy to zrobić do 6 listopada br.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc będzie udzielana posiadaczom co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości, według stanu na dzień złożenia wniosku.

Posiadacz chryzantem ma szansę otrzymać 20 zł za chryzantemę doniczkową i po 3 zł za kwiaty cięte. Pieniądze zostaną wypłacone do 31 grudnia 2020 r.

Pieniądze przyznawane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, który posiadacz chryzantem powinien złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Należy to zrobić na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać pocztą. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. 

W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP, wnioski należy składać poprzez skrzynkę podawczą biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. 

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data jego nadania na poczcie, przesłania go za pomocą platformy ePUAP, umieszczenia we wrzutni lub złożonia w kancelarii biura powiatowego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Mogą one zgłaszać taki zamiar do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem. Należy to zrobić na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną.
Więcej informacji: w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Wniosek o przyznanie pomocy:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Aktualnosci/2020/Pomoc_dla_posiadacza_chryzantem/Wniosek_Chryzantemy_COVID-19.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Aktualnosci/2020/Pomoc_dla_posiadacza_chryzantem/Instrukcja_wypelniania_wniosku_Chryzantemy_COVID-19.pdf

Udostępnij >
T
separator