Zgłoś uwagę Reklama gryfów
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Bezpieczna praca pod liniami

Lekceważenie ryzyka i rutyna są najczęstszymi przyczynami wypadków w pracy. Dotyczy to również wypadków na infrastrukturze elektroenergetycznej Tauron Dystrybucji.

W ramach programu CSR „Bezpieczniki Taurona. Włącz w pracy” Tauron Dystrybucja edukuje operatorów maszyn budowlanych i rolniczych. Ostrzega przed zahaczaniem sprzętem o linie elektroenergetyczne. Zetknięcie się maszyny z linią średniego napięcia przedstawiają zamieszczone zdjęcia. Jego efektem może być spalenie pojazdu i porażenie operatora, dość często śmiertelne. Statystyka wypadków pozwala wierzyć, że program przynosi efekty.

Bezpieczniki Taurona. Włącz w pracy - WroBiznes.pl Bezpieczniki Taurona. Włącz w pracy Bezpieczniki Taurona. Włącz w pracy

Przekazywane treści
W ulotkach i na plakatach zawarte są ostrzeżenia przed zbytnim zbliżaniem się do linii elektroenergetycznych. Operatorzy dowiedzą się z nich też, jak należy zachować się w sytuacji krytycznej, by ratować zdrowie i życie.

Tradycyjne kanały dotarcia
Tauron Dystrybucja prowadzi stałą współpracę z izbami gospodarczymi działającymi na terenie Polski południowej, w tym z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu. Poprzez pracodawców – członków izb - Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) chce dotrzeć z przekazem do robotników i operatorów maszyn. Dystrybucja materiałów szkoleniowych szczególnie aktywnie prowadzona jest na Śląsku, obszarze o największej liczbie awarii na liniach. Tauron dociera do grup docelowych poprzez ich pracodawców i zleceniodawców, przekazując inwestorom materiały edukacyjne razem z wydawanymi warunkami technicznymi. Ulotki i plakaty dystrybuowane są również, ramach stałej współpracy, przez samorządy lokalne.

Internet
Skutecznym narzędziem dotarcia do grup docelowych okazały się media społecznościowe. OSD prowadzi przez większą część roku kampanię edukacyjną na Facebooku. Emituje memy i animacje filmowe wyprodukowane specjalnie dla potrzeb programu.

Strona internetowa programu.
Porady dla operatorów maszyn, rolników oraz majsterkowiczów znaleźć można również na stronie www.bezpiecznikitaurona.pl.Bezpieczniki Taurona. Włącz w pracy

„Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy” to program edukacyjny adresowany przede wszystkim, ale nie tylko, do operatorów maszyn pracujących dla firm telekomunikacyjnych, gazowych i wodociągowych, a także budowlanych. Istotną grupą są również operatorzy maszyn rolniczych. Jego celem jest ograniczenie do minimum ilości wypadków z prądem przy pracy. Edukuje on również w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy porażeniach prądem oraz resuscytacji w ogóle. Dodatkową wartością Bezpieczników ma być ograniczenie awarii i strat powstających w wyniku niewłaściwych zachowań robotników.

Udostępnij >
T