Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Bezpieczne zakupy we Wroclavii

Zgodnie z decyzją rządu, sklepy w centrach handlowych, które wcześniej pozostawały zamknięte, będą od 4 maja ponownie otwarte. Jedną z galerii handlowych gotowych na przyjęcie klientów jest Wroclavia. Zostały tu wprowadzone dodatkowe działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, najemcom i klientom m.in. dystrybutory z żelem dezynfekującym przy każdym wejściu do centrum czy maseczkomat

Sklepy w galeriach handlowych wracają do działania. Nadal jednak należy zachowywać zasady bezpieczeństwa wypracowane w ostatnim okresie.

- Bezpieczeństwo klientów, pracowników i najemców jest dla nas absolutnie priorytetowe – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii. - Udostępniamy żele dezynfekcyjne, dystrybutor maseczek, zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania i dezynfekcji powierzchni wspólnych. W wielu punktach na terenie centrum przypominamy o zasadach bezpieczeństwa.

W związku z wprowadzonym 16 kwietnia obowiązkiem zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, we Wroclavii prowadzona jest dystrybucja maseczek za pomocą maseczkomatów. Przy wszystkich wejściach ustawione są dystrybutory z żelem dezynfekcyjnym, który od zawsze był dostępny w toaletach. Tam znajdują się też instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, aby wszyscy korzystający mieli możliwość zastosowania się do rekomendacji krajowych organów ds. zdrowia. Części wspólne i takie elementy, jak podłogi, poręcze i balustrady są myte i dezynfekowane z większą częstotliwością. Na podłogach umieszczono specjalne naklejki przypominające o zasadach dystansu społecznego. Klienci zobaczą je przed windami, schodami ruchomymi lub w oczekiwaniu na wejście do poszczególnych sklepów. O zasadach bezpiecznego zachowania przypominają też treści na ekranach i komunikaty głosowe. 

Dyrekcja Wroclavii informuje swoich najemców na bieżąco o wszystkich obostrzeniach wprowadzonych przez organy państwa. Są oni uprzedzeni o regulacji związanej z liczbą klientów przypadających na odpowiednią przestrzeń sklepu. Ponadto centrum handlowe dysponuje narzędziami do pomiaru liczby osób obecnych w obiektach. Jest to system kamer z mechanizmem pomiarowym, dzięki któremu z bardzo dużą precyzją można określać liczbę klientów obecnych na terenie obiektu.

 

Udostępnij >
T