Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Biurowiec Archicomu na sprzedaż za ponad 80 mln zł

Grupa Archicom podpisała przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A położonego przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu. Wartość planowanej transakcji, w ramach której sprzedane zostaną także grunty położone obok istniejącego budynku to 80,3 mln zł

Grupa Archicom oraz GNT Ventures Properties podpisały dwie umowy przedwstępne i dwie umowy warunkowe na sprzedaż West House 1A oraz sąsiadujących gruntów. Zostaną one zawarte, jeśli Gmina Wrocław nie skorzysta z prawa pierwokupu tej nieruchomości. Nabywca zapłaci za biurowiec West House 1A z gruntem ponad 62 mln zł, a przeniesienie prawa własności i użytkowanie wieczyste sąsiadujących terenów wyceniono na 18,3 mln zł.

West House 1A to 7-kondygnacyjny budynek należący do kompleksu West Forum. Znajduje się w nim łącznie ok. 10 tys. mkw powierzchni biurowej. Kompleks West Forum gwarantuje najemcom rozwiązania wspierające procesy biznesowe oraz rozwój centrów operacyjnych firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych BPO, SSC i IT. Aktualny wynajęte jest 75% powierzchni.

W 2015 r. GNT Ventures Properties kupiła już sąsiedni biurowiec West House 1B.

Udostępnij >
T