Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Centrum Wsparcia Przedsiębiorców we Wrocławiu

Przy ul. Kotlarskiej 41, dnia 23 marca, rozpoczęło działalność wrocławskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorców. Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwimy tu telefonicznie lub mailowo.

Zakres spraw
Przedsiębiorcy mogą zasięgnąć informacji oraz złożyć wniosek w zakresie:

  • ulg od podatku od nieruchomości,
  • ulg od podatku rolnego,
  • ulg od podatku od środków transportowych,
  • ulg od zobowiązań cywilnoprawnych, takich jak użytkowanie, opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, najem i dzierżawa lokali, bezumowne korzystanie z gruntu.

Kontakt
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26.

Uruchomione zostały także 2 dedykowane adresy mailowe:

Prosimy o telefoniczną oraz mailową formę kontaktu. Istnieje także możliwość złożenia dokumentów poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki podawczej, pilnowanej przez strażnika miejskiego. Skrzynka podawcza znajduje się przy ul. Kotlarskiej 41 (od strony Kuźniczej), dokumenty można złożyć od godz. 8.00 do 15.15.

O Centrum
Centrum Wsparcia Przedsiębiorców koordynowane jest przez Skarbnika Miasta przez Wydział Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Centrum współpracuje z jednostkami miejskimi takimi jak: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania, ZDiUM oraz wydziałami Urzędu Miejskiego takim jak: Wydział Podatków i Opłat, Wydział Nieruchomości Komunalnych i Biuro Rozwoju Gospodarczego.

Źródło: portal wroclaw.pl

Udostępnij >
T