Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ciepło i energia elektryczna dla Wrocławia niezagrożone

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. mając na względzie dobro mieszkańców, wprowadza w życie wytyczne gwarantujące niezakłóconą produkcję ciepła i energii elektrycznej

Elektrociepłownie należące do KOGENERACJI pracują zwyczajowo w trybie pięciozmianowym, zapewniając ciągłość produkcji dwóch niezbędnych rodzajów energii przez całą dobę. Ze względu na ryzyko zmniejszenia liczby pracowników spowodowane zagrożeniem koronawirusa, podjęto decyzję o zredukowaniu liczby zmian do dwóch, funkcjonujących w dwunastogodzinnym trybie pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, a tym samym ciągłości produkcji, osoby, które podjęły się pracy według nowego grafiku, zostały do odwołania zakwaterowane w miejscu pracy. Spółka zapewnia im odpowiednie warunki bytowe na terenie elektrociepłowni. Dzięki takiemu rozwiązaniu produkcja ciepła i energii elektrycznej może odbywać się bez zakłóceń.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywa nasza elektrociepłownia, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy ciepła i prądu nie powinno zabraknąć na przykład w szpitalach czy innych placówkach medycznych – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes KOGENERACJI – Robimy wszystko, by nawet w tak wymagających warunkach pozostać niezawodnym dostawcą energii dla mieszkańców.

Udostępnij >
T