Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Do końca listopada można starać się o zwolnienie ze składek ZUS

Blisko 1,5 tys. dolnośląskich firm dostało zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy 5.0. na łączną kwotę prawie 3,2 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy chcą jeszcze skorzystać z tej ulgi, muszą złożyć wniosek do 30 listopada.

Tarcza 5.0 przewiduje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw.

-  Jednym z koniecznych warunków skorzystania z tej ulgi jest prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r., drugim, że na dzień złożenia wniosku musi być prowadzona działalność gospodarcza o PKD wskazanym w ustawie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z tej działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.).

W całym kraju ZUS pozytywnie rozpatrzył ponad 22,3 tys. wniosków o zwolnienie z opłacania składek w ramach ostatniej tarczy antykryzysowej za lipiec, sierpień i wrzesień.

Kwota umorzonych składek to ponad 50 mln zł.

Na Dolnym Śląsku 1447 firm otrzymało zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień na kwotę 3 187 723 zł.  W Legnicy skorzystało z niego 217 przedsiębiorców, w Wałbrzychu 408, a we Wrocławiu 822.

W ramach tarczy 5.0 Prowadzący firmy mogą wnioskować także o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby prowadzące działalność, jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania pieniędzy (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze świadczenia postojowego muszą mieć przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Tarcza 5.0 Wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność gospodarczą, którzy wcześniej otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, i konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy o prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, jeśli na dzień złożenia wniosku prowadziły, jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wskazanym w ustawie i uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy, co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

Udostępnij >
T
separator