Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Doktorat z korzyścią dla firmy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza na kolejną edycję doktoratów wdrożeniowych. To odpowiedź na potrzeby firm, które chcą rozwój swojego biznesu skonfrontować z naukowym podejściem w działalności gospodarczej

Przedmiotem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat Wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Polega ono  na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami lub innymi podmiotami, które zechcą wziąć udział w przedsięwzięciu. Dzięki temu firmy mają szanse na pozyskanie i kształcenie kadry oraz realizację prac wykorzystujących problematykę istotną dla ich działalności.

- Przedsiębiorstwa biorące udział w programie mogą liczyć na wiele korzyści – mówi Olga Rutkowska, Kierownik Biura Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – Należy do nich m.in. wsparcie ze strony naszej uczelni w rozwiązaniu ważnego dla przedsiębiorstwa problemu lub w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnego projektu. To również korzystanie z rosnącej wiedzy, kompetencji i umiejętności osób zatrudnionych w firmie, które równocześnie przygotowują doktoraty dedykowane potrzebom przedsiębiorstwa. Natomiast kreowanie talentów pozwala umacniać potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa.

Dzięki udziałowi z tym przedsięwzięciu możliwe jest również korzystanie z infrastruktury badawczo-rozwojowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym z powstającego nowoczesnego i bardzo dobrze wyposażonego laboratorium bioekonomicznego “BioInLab”. Świadczy ono usługi badawcze w zakresie analiz prowadzących do opracowania nowych lub ulepszenia obecnych już na rynku produktów oraz technologii ich wytwarzania m.in. w obszarach bioodpadów, bioproduktów oraz żywności wysokiej jakości. Do dyspozycji uczestników programu będzie także nowopowstałe Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, które zapewnia dostęp do najnowszej technologii informatycznej, w tym do specjalistycznych programów służących do projektowania, modelowania i doskonalenia procesów.

- Z pewnością dużym atutem jest możliwość nawiązania kontaktów z siecią innowacyjnych przedsiębiorców działających w ramach lub w otoczeniu Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE, które mogą być źródłem cennych inspiracji i pozyskania kreatywnych pracowników – twierdzi Olga Rutkowska. -  Uczestnictwo w programie doktoranckim pozwala także na budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki rozwojowi współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym oraz umacnianie innowacyjnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 18 maja 2020  za pośrednictwem poczty elektronicznej: olga.rutkowska@ue.wroc.pl.

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące programu znajdują się na stronie: https://sd.ue.wroc.pl/rekrutacja-do-programu-doktorat-wdrozeniowy-edycja-2020-2021/

 

 

Udostępnij >
T