Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dolnośląski ZUS otrzymał 70 tys. wniosków o wsparcie

Do 16 kwietnia do dolnośląskich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło prawie 70 tys. wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej”. Najwięcej z nich, bo ponad 50 tys. dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska wysłali do ZUS 68 603 wnioski. W tym 13 774 wniosków wpłynęło od firm podlegających pod legnicki oddział ZUS, od firm, które rozliczają się na trenie wałbrzyskiego oddziału 18 372 a z wrocławskiego oddziału aż 36 457 wniosków. Większość jest składanych przez indywidualne konta przedsiębiorców na PUE ZUS (53 997) tylko 14 606 zostało złożonych w wersji papierowej.

W całej Polsce zostało złożonych 904 099 wniosków w tym w formie elektronicznej 686 919, a w wersji papierowej 217 180. Te wnioski, które są składane przez PUE ZUS są rozpatrywane przez Zakład najszybciej.

- W ramach „tarczy antykryzysowej” dolnośląscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać trudny okres związany z epidemią koronawirusa – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Wśród propozycji, z których mogą skorzystać jest zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące i takich wniosków mamy najwięcej.

Pozostałe wnioski dotyczą odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej oraz wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych, a także pracowników na umowach cywilnoprawnych.

- Wśród naszych przedsiębiorców największym zainteresowaniem cieszy się możliwość zwolnienia z opłacania składek – twierdzi Iwona Kowalska-Matis. - O taką formę pomocy stara się 50 685 dolnośląskich firm.

Ze zwolnienia skorzystać mogą firmy, które do ubezpieczeń społecznych zgłosiły nie więcej niż 9 pracowników oraz samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia). Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

O świadczenie postojowe stara się niemal 15 987 Dolnoślązaków, z czego 1496 to samozatrudnieni a 14 491 to osoby na umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami, kwota takiego świadczenia to 2080 zł i jest ona nieoskładkowana i nieopodatkowana. Aby ją otrzymać, należało podpisać umowę lub założyć firmę do 1 lutego 2020 r.

Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać 15 681 zł, poza tym w przypadku samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść, o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej planuje skorzystać przeszło 1935 przedsiębiorców. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek - zarówno za przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. Nie ma znaczenia wielkość firmy oraz data jej założenia. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski najlepiej złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, można to także zrobić za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS wrzucając do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”. Najszybciej rozpatrywane są wnioski składane przez PUE ZUS.

 

Udostępnij >
T