Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Druk 3D pomocny w walce z koronawirusem

Technologia druku 3D wspiera wysiłki związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Uchwyt do klamek wykonany przez Materialise eliminuje bezpośredni kontakt z klamką

Materialise, belgijski pionier w dziedzinie drukowania 3D, zaprojektował otwieracz do drzwi z nadrukiem 3D, który umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą ramienia, eliminując potrzebę bezpośredniego kontaktu z klamkami. Firma oferuje projekt do druku za darmo i wzywa globalną społeczność zajmującą się drukowaniem 3D do wydrukowania mechanizmu do otwierania drzwi i udostępnienia go na całym świecie.

Eksperci uważają, że COVID-19 może przetrwać na powierzchni przez dłuższy czas, a klamki do drzwi stanowią wysokie ryzyko zanieczyszczenia. Uchwyt do klamek wykonany technologią przyrostową, można przymocować do istniejących klamek. Przedłużka w kształcie łopatki, która umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą ramienia zamiast dłoni. Ze względów bezpieczeństwa nie wszystkie drzwi mogą pozostać otwarte, a poprzez usunięcie konieczności dotykania klamek, uchwyt zaprojektowany przez Materialise może pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Zestaw otwierania drzwi można zamontować na klamce bez wiercenia otworów lub wymiany istniejącej klamki. Pierwszy model można przymocować do cylindrycznych uchwytów, ale Materialise planuje wprowadzić dodatkowe projekty wykorzystujące różne technologie drukowania 3D.

- Pomysł na uchwyt do klamek powstał na wewnętrznym spotkaniu w celu określenia środków ochrony pracowników Materialise i naszych gości – twierdzi Piotr Adamczewski, Managing Director z Materialise S.A. w Bielanach Wrocławskich. - Wkrótce stało się jasne, że więcej osób może skorzystać z tego projektu, a firma postanowiła udostępnić go za darmo. Każdy, kto ma dostęp do drukarki 3D, może pobrać projekt i wydrukować go u siebie w ciągu kilku godzin. Dzięki tej technologii otwieracz uchwyt do klamek może być bardzo szybko dostępny na całym świecie. To wszystko dzięki pracy naszych inżynierów.

Plik można pobrać na stronie https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener

Druk 3D to cyfrowa technologia produkcji, która umożliwia szybkie tworzenie produktów w małych partiach. Druk 3D umożliwia także produkcję lokalną. Ponieważ podróże i transport stają się coraz trudniejsze, zdolność do produkcji lokalnej staje się coraz ważniejsza.

- Siła drukowania 3D w połączeniu z trzydziestoletnim doświadczeniem firmy Materialise w dziedzinie drukowania 3D pozwoliło przekształcić pomysł w innowacyjny produkt w mniej niż 24 godziny - mówi Fried Vancraen, CEO Materialise. - Udostępniając projekt cyfrowo, można go produkować w drukarkach 3D. Dzięki temu może stać się dostępny na całym świecie w ciągu kilku godzin. W tym przypadku zaprojektowaliśmy ten produkt w Belgii, a ludzie w Chinach, Europie lub Stanach Zjednoczonych mogą teraz drukować w 3D na lokalnie drzwi.

W 2018 r. na całym świecie sprzedano ponad pół miliona drukarek 3D. Osoby, które nie mają dostępu do drukarki 3D lub lokalnej fabryki druku 3D, mogą również zamówić mechanizm otwierania drzwi za pośrednictwem portalu i.materialise. Zestaw dwóch uchwytów w tym śrub, jest dostępny za 40 euro.

Materialise ma trzy dekady doświadczenia w drukowaniu 3D i prowadzi jedną z największych fabryk druku 3D na świecie. Otwarte i elastyczne rozwiązania firmy pozwalają graczom z różnych branż, w tym opieki zdrowotnej, motoryzacyjnej, kosmicznej, sztuki i projektowania oraz dóbr konsumpcyjnych, na tworzenie innowacyjnych aplikacji do drukowania 3D. Ich celem jest uczynienie świata lepszym i zdrowszym miejscem. Materialise z siedzibą w Belgii, z oddziałami na całym świecie, łączy największą grupę programistów w branży z jedną z największych na świecie drukarni 3D. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.materialise.com

 

***

Materialise’s 3D printed hands-free door opener eliminates direct contact with door handle 

Leuven (Belgium) – March 16, 2020. 3D Printing technology may lend a hand in preventing the spread of the Coronavirus. Materialise, a Belgium-based pioneer in 3D printing, has designed a 3D printed door opener that makes it possible to open and close doors with your arm, removing the need for direct contact with door handles. The company is offering the printable design for free and calling upon the global 3D printing community to 3D print the door opener and make it available all around the world. 

Experts believe that COVID-19 can survive on surfaces for an extended time, and door handles represent a high risk of contamination. The 3D printed door opener can be attached to existing door handles and features a paddle-shaped extension that allows people to open and close doors with their arm instead of their hands. For safety reasons, not all doors can remain open and by removing the need to touch door handles, the 3D printed door opener can help to reduce the spread of the virus.

The hands-free door opener can be fitted to a door handle without drilling holes or replacing the existing door handle. The first model can be attached to cylindrical handles but Materialise plans to introduce additional designs using different 3D printing technologies as needed in response to the spread of the Coronavirus.

The idea for the 3D printed door handle originated at an internal meeting to define measures to protect Materialise employees and visitors. It soon became clear that more people could benefit from this design and the company decided to make it available for free. Anyone with access to a 3D printer can download the design and 3D print it locally in a matter of hours. Through this technology, the 3D printed door opener could become available all over the world very quickly. In 2018 more than half a million 3D printers were sold globally. The file can be downloaded at https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener

3D printing is a digital manufacturing technology that makes it possible to create products quickly and in small batches. 3D printing also makes it possible to manufacture locally. As travel and transport become more difficult, the ability to manufacture locally becomes more important.

“The power of 3D printing in combination with Materialise’s three decades of 3D printing expertise made it possible to turn an idea into an innovative product in less than 24 hours,” says Fried Vancraen CEO of Materialise. “By making the design available digitally, it can be produced on 3D printers everywhere and become available around the world in a matter of hours. In this case, we designed the product in Belgium and people in China, Europe or the U.S. can now 3D print the door opener locally.”

People who don’t have access to a 3D printer or a local 3D print factory can also order the door opener via the i.materialise portal. A set of two hands-free door openers, including screws, is available for 40 euro. Materialise has three decades of experience in 3D printing and runs one of the largest 3D print factories in the world.

 

Materialise incorporates three decades of 3D printing experience into a range of software solutions and 3D printing services, which together form the backbone of the 3D printing industry. Materialise’s open and flexible solutions enable players in a wide variety of industries, including healthcare, automotive, aerospace, art and design, and consumer goods, to build innovative 3D printing applications that aim to make the world a better and healthier place. Headquartered in Belgium, with branches worldwide, Materialise combines the largest group of software developers in the industry with one of the largest 3D printing facilities in the world. For additional information, please visit:  www.materialise.com 

 fot. Materialize

Udostępnij >
T