Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Duże zmiany w prawie pracy

Od początku tego roku dodatek stażowy nie może być uwzględniany w płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Według ustawodawcy zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Na wprowadzonej właśnie zmianie skorzystają przede wszystkim długoletni pracownicy budżetówki, gdyż dotychczas znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowił dodatek stażowy. Dotąd wielu specjalistów z dużym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej, mimo podwyżek płacy minimalnej, zarabiało  niewiele więcej niż stażyści, którzy dopiero rozpoczęli swoją drogę zawodową.  U tych pierwszych 20 proc. wynagrodzenia stanowił  bowiem dodatek za wysługę lat, a u osoby zaczynającej pracę  wynagrodzenie stanowiła płaca podstawowa.

Zmiany te miały wejść w życie już w ubiegłym roku.  Jednak dopiero w grudniu 2018 roku, powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych.

Dodatek stażowy nie będzie pierwszym elementem, który zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia i który nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia. W świetle obowiązującego prawa do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

Od stycznia 2020 r. płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.  Od początku tego roku  wzrosło ono o 350 zł, z 2 250 do 2 600 zł.

 

Udostępnij >
T