Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dwa nowe kierunki na Politechnice

Tegoroczna rekrutacja na studia na Politechnice Wrocławskiej wystartuje zgodnie z planem. Od piątku, 15 maja, będzie można rejestrować się w naszym systemie. Na chętnych czekają dwa zupełnie nowe kierunki: Lotnictwo i kosmonautyka oraz Odnawialne źródła energii

Nowe kierunki będzie można studiować na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.

 – Odnawialne źródła energii to obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju na całym świecie – wyjaśnia Anetta Stypułkowska z Działu Rekrutacji PWr. - Inżynierowie z umiejętnościami i wiedzą na temat budowania instalacji OZE, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii już teraz są poszukiwani. Natomiast maturzystom, którzy chcą związać swoją przyszłość z przemysłem kosmicznym i lotniczym polecam Lotnictwo i kosmonautykę. Tutaj na chętnych będą czekać zajęcia z pilotem, kursy, staże i dyplomy we współpracy z największymi firmami z branży lotniczej oraz koła naukowe budujące bezzałogowe statki i kosmiczne.

Inżynierów specjalizujących się w serwisowaniu, eksploatacji i obsłudze statków powietrznych Wydział Mechaniczno-Energetyczny kształci już od ponad 15 lat – do tej pory na kierunku mechanika i budowa maszyn na specjalności inżynieria lotnicza. Absolwenci wydziału już teraz pracują w wielu firmach z branży lotniczej, wykorzystując wiedzę i doświadczenie inżynierskie zdobyte na Politechnice Wrocławskiej.

Nowy kierunek będzie oferował swoim studentom dwie specjalności. Pierwsza – napędy i płatowce – skupi się na konstruowaniu i projektowaniu oraz eksploatacji statków powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem silników lotniczych. Druga – awionika i sterowanie – będzie specjalnością nastawioną w dużym stopniu na kwestie związane z elektroniką i sterowaniem (hydrauliką, pneumatyką, elektrycznymi systemami sterowania i systemami łączności).

Zajęcia będą prowadzili m.in. wykładowcy z wieloletnim stażem pracy w wojskowym Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy. Kilka kursów poprowadzi gen. bryg. Tomasz Drewniak, pilot, który ma za sobą ponad dwa tysiące godzin spędzonych w powietrzu i długą karierę wojskową na wysokich stanowiskach (był m.in. Inspektorem Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i szefem Zarządu Wojsk Lotniczych).

Maturzystów, którzy chcą związać swoją przyszłość z przemysłem kosmicznym, z pewnością zainteresują przedmioty takie jak elementy kosmonautyki czy napędy lotnicze.

– Pierwszy stopień studiów pozwoli studentom uzyskać solidne podstawy wiedzy niezbędnej inżynierowi lotniczemu, a planowany już przez nas drugi stopień będzie rozwinięciem, zwłaszcza w kwestiach związanych z kosmonautyką. Wówczas więcej miejsca w programie studiów poświęcimy na systemy łączności i materiały stosowane w branży kosmicznej – opowiada dr inż. Andrzej Tatarek, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

– Będziemy kłaść nacisk na przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej technologii i światowych trendów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Stąd w programie studiów dużo miejsca poświęcamy na kwestie dotyczące m.in. magazynowania energii oraz integracji systemów automatyki, bo to zagadnienia, które obecnie są intensywnie rozwijane i pozwalają na dużą elastyczność w zarządzaniu energią – podkreśla dr hab. inż. Sabina Rosiek-Pawłowska, prof. uczelni – współtworząca program kierunku Odnawialne źródła energii, specjalizująca się m.in. w wielofunkcyjnych instalacjach energetyki solarnej.

Na tych, którzy wybiorą ten nowy kierunek na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym PWr, czekają dwie specjalności. Pierwsza: odnawialne źródła energii w budownictwie skupi się na instalacjach OZE w mniejszej skali – przeznaczonych dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i osiedli. Druga specjalność – przemysłowe instalacje OZE – przygotuje studentów do pracy z dużymi systemami takimi jak np. farmy wiatrowe, instalacje geotermalne czy fotowoltaiczne.

- Kierunek powstanie we współpracy z naukowcami z niemal wszystkich wydziałów naszej uczelni – podkreśla dr inż. Michał Pomorski, prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. – Będzie opierał się o specjalistów w swoich dziedzinach, którzy przekażą studentom wiedzę, bazując na swoich badaniach i doświadczeniach zawodowych. Chcemy, by absolwenci zyskali szeroką i komplementarną wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii, jak najbardziej aktualną i przekazywaną przez naukowców, którzy zajmują się tym w bieżącej pracy badawczej.

Udostępnij >
T