Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Eksperci PwC udzielą bezpłatnych porad prawnych

Skutki koronawirusa znacząco wpływają na nasze życie gospodarcze. Aktualna sytuacja rodzi wiele pytań prawnych, na które należy znaleźć niezwłoczną odpowiedź. W związku z tym, mając na uwadze nagłe potrzeby pracodawców i przedsiębiorców, prawnicy PwC są od teraz dostępni dzięki telefonicznej linii pomocy koronawirus COVID-19.

Eksperci PwC postarają się udzielić wskazówek w następujących obszarach:

  • Skutki prawne i biznesowe zamknięcia lub ograniczenia działalności gospodarczej (co zostało zakazane, klauzule siły wyższej, brak możliwości realizacji zamówień, opóźnienia płatności)
  • Prawo pracy - skutki dla pracodawców oraz możliwe i konieczne działania wobec pracowników (monitorowanie zdrowia pracowników, możliwości elastycznego zarządzania pracownikami w krótkiej i dłuższej perspektywie, regulacja pracy zdalnej)
  • Ochrona danych osobowych - w stosunku do pracowników, kontrahentów i klientów
  • Prawne konsekwencje w zakresie ograniczeń dla przepływu towarów i usług
  • Konsekwencje podatkowe i karno-skarbowe mogące wynikać z braku lub opóźnionej zapłaty zobowiązań podatkowych
  • Możliwość skorzystania z wdrażanych działań osłonowych.
Prawnicy PwC dostępni są przez całą dobę. Zadaj pytanie telefoniczne lub napisz wiadomość:

Infolinia koronawirus COVID-19
(„Infolinia”) jest oferowana przez PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki Sp.k. („PwC”).

Wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem Infolinii nie stanowią ostatecznych i wiążących opinii oraz wniosków. Ostateczne i wiążące opinie oraz wnioski mogą zostać zawarte wyłącznie w poradzie udzielonej pisemnie, potwierdzonej przez odpowiednio upoważnione osoby. Informacje przekazywane za pośrednictwem Infolinii mają na celu przygotowanie ogólnych wskazówek. Nie zalecamy działania na podstawie takich informacji bez uzyskania odpowiedniej porady. Nie udziela się żadnych oświadczeń ani gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) co do dokładności lub kompletności informacji przekazywanych za pośrednictwem Infolinii. W zakresie dozwolonym przez prawo PwC, jej członkowie, pracownicy i agenci nie przyjmują ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, za działania lub zaniechania dokonane w oparciu o informacje udzielone za pośrednictwem Infolinii ani za jakiekolwiek decyzje oparte o takie Informacje.

Źródło: PwC

Udostępnij >
T