Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Już w czwartek V Kongres Prawa Pracy

Właściciele przedsiębiorstw, prawnicy oraz pracownicy działów HR spotkają się w najbliższy czwartek i piątek na V Kongresie Prawa Pracy, który odbędzie się w warszawskim hotelu Mariott

Przekazanie najnowszej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu Prawa Pracy to główny cel V Kongresu Pracy, który odbędzie się 17 i 18 października 2019 r. w Warszawie.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców, dokumentacji pracowniczej i ochronie danych osobowych pracowników po zmianach. Omówione zostaną także zagadnienia związane ze świadectwami pracy oraz dokumentacją badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem najnowszych zmian, a także nowa polityka migracyjna. Uczestnicy spotkania porozmawiają również o urlopach wypoczynkowych i innych nieobecnościach oraz uprawnieniach urlopowych związanych z rodzicielstwem.

Podczas drugiego dnia dyskusja dotyczyć będzie tematów dotyczących czasu pracy, mobbingu i dyskryminacji w stosunkach pracy. Mowa będzie także o nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych oraz o Pracowniczych Planach Kapitałowych.  

Patronem medialnym wydarzenia jest WroBiznes.pl.

Udostępnij >
T