Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Już w lutym „Akademia Przedsiębiorcy”!

Podatki, bankowość biznesowa, bezpieczeństwo w sieci oraz tworzenie miejsc pracy to tematy, które będą poruszane podczas „Akademii Przedsiębiorcy”, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

„Akademia Przedsiębiorcy” to wydarzenie przeznaczone przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którym zależy na pogłębianiu swojej wiedzy na temat różnych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród zagadnień poruszanych na najbliższym spotkaniu znajdzie się m.in. uszczelnianie systemu podatkowego – zmiany w ordynacji podatkowej i innych ustawach podatkowych 2019-2020, bankowość biznesowa, finansowanie środków trwałych, możliwości poprawy płynności w firmie oraz bezpieczeństwo w sieci , a także tworzenie nowych miejsc pracy i rekrutacja pracowników. Będzie to również okazja do konsultacji oraz nawiązania kontaktu z ekspertami specjalizującymi się w tych zagadnieniach.

Podczas wydarzenia w holu Centrum Biznesowo-Konferencyjnym ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy będzie zorganizowany Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dostępny dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem informacji lub konsultacjami nt. możliwości finansowania projektów z funduszy unijnych. Zakres tematyczny udzielanych konsultacji będzie dot. m.in.: funduszy na start/zakładanie działalności gospodarczej, dotacji do szkoleń, promocji na rynkach zagranicznych, dotacji dla innowacyjnych firm, pożyczek unijnych.

Spotkanie rozpocznie się 27 lutego 2020 r. o godz. 8:30 w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, przy  ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.  

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 25 lutego 2020 r.

Partnerami  wydarzenia są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, BNP Paribas, Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu oraz TAURON Dystrybucja S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął WroBiznes.pl

Udostępnij >
T