Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Już w środę konferencja iWealth Summit „Prognozy inwestycyjne 2022”

Już jutro, 19 stycznia br., o godzinie 11:00, zapraszamy na III edycję iWealth Summit – jednej z największych konferencji inwestycyjnych dotyczących strategii inwestycyjnych i prognoz rynkowych na 2022 rok. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Trzecia edycja konferencji iWealth Summit, tym razem odbywająca się pod hasłem „Prognozy inwestycyjne 2022’ adresowana jest zarówno do klientów prywatnych, jak i firmowych, posiadających nadwyżki finansowe bądź chcących zarządzić płynnością i przygotować swoją strategię inwestycyjną na konkretne scenariusze rynkowe w nadchodzącym roku.

Konferencja będzie poświęcona głównie prognozom na przyszły rok i kierunkom inwestycyjnym na najbliższe miesiące. Będzie to doskonała okazja, aby dowiedzieć się, czego można spodziewać się w przyszłości i jak dobrze przygotować się na różne scenariusze. Organizatorzy liczą na to, że wydarzenie będzie pozytywnym impulsem do promowania idei profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.

Spotkanie będzie podzielone na trzy główne bloki tematyczne: akcje, obligacje i inwestycje alternatywne.

Uznani eksperci, zarządzający funduszami i szefowie największych firm zarządzających aktywami rozmawiać będą o strategiach akcyjnych, dłużnych i alternatywnych formach lokowania kapitału na czasy rosnących stóp procentowych i wysokiej inflacji. Zostaną zaprezentowane rozwiązania antyinflacyjne i konkretne przykłady oraz narzędzia.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aby wziąć udział, wystarczy się zarejestrować – iWealth Summit: Prognozy inwestycyjne 2022.

Partnerem konferencji iWealth Summit „Prognozy inwestycyjne 2022” jest Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal WroBiznes.

Udostępnij >
T
separator