Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg na hybrydy

Zarząd Kolei Dolnośląskich podjął uchwałę o unieważnieniu przetargu na zakup nowego taboru w części dotyczącej zakupu sześciu pociągów hybrydowych. Jedyna złożona oferta przewyższała znacząco założony budżet. Spółka nadal analizuje oferty na dostawę pięciu elektrycznych zespół trakcyjnych

W ramach unieważnionego postępowania przetargowego spółka planowała zakup sześciu trzyczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT). Jedynym oferentem, który zgłosił chęć dostawy składów dla dolnośląskiego przewoźnika był Newag. Propozycja nowosądeckiego producenta opiewała na blisko 170 mln zł brutto (28,29 mln zł za każdy pociąg).

– Złożona oferta zdecydowanie przewyższała założony dla tego zadania budżet – poinformował Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. - W efekcie zarząd podjął decyzję o unieważnieniu przetargu w zakresie dostawy składów hybrydowych. – Była to decyzja trudna, ale w przypadku przekroczenia na poziomie 50 milionów złotych – odpowiedzialna. Dysponujemy również środkami publicznymi i w związku z tym musimy dbać o dyscyplinę budżetową.

Spółka zamierzała przeznaczyć na zakup sześciu pociągów hybrydowych ponad  118 mln zł brutto. Uczestniczącemu w przetargu Newagowi przysługuje dziesięć dni na wniesienie odwołania od decyzji Kolei Dolnośląskich do Krajowej Izby Odwoławczej.

Spółka nadal analizuje oferty w zakresie dostawy pięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Ich dostawą zainteresowane są PESA oraz Newag, których oferty są aktualnie rozpatrywane.

Na realizację tego zadania spółka zaplanowała ponad 123 mln zł brutto. Decyzje dotyczące tej części przetargu spółka musi podjąć do 22 czerwca br.

- Jesteśmy w stałym kontakcie w sprawie możliwości rozstrzygnięcia przetargu z samorządem województwa dolnośląskiego a we wszystkich kwestiach dotyczących kompletnego projektu zakupu nowego taboru z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które współfinansuje to przedsięwzięcie – twierdzi Bartłomiej Rodak, rzecznik spółki.

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na zakup 11 nowych pociągów w lutym tego roku. Przetarg przewidywał również opcję zakupową, która pozwala na zamówienie kolejnych 10 hybrydowych i 20 elektrycznych pociągów. 

 

 

Udostępnij >
T