Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Koleje Dolnośląskie z ofertami na nowe pociągi

PESA Bydgoszcz i NEWAG złożyły oferty w przetargu na dostawę taboru dla Kolei Dolnośląskich. Przewoźnik planuje zakup sześciu hybrydowych i pięciu elektrycznych pociągów

W ogłoszeniu o przetargu Spółka zapisała, iż zamierza przeznaczyć 123 mln złotych brutto na zakup pięciu pięcioczłonowych składów elektrycznych oraz 118 mln złotych brutto na sześć trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym. Termin składania ofert minął 25 marca 2020 r.

Na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wpłynęły dwie oferty. Swoje propozycje przedstawiły bydgoska PESA z ceną brutto 145.170.750 zł (29.034.150 zł za jeden pojazd) oraz NEWAG z ceną brutto 161.068.500 zł (32.213.700 zł za jeden pojazd).

Ofertę na dostawę sześciu składów hybrydowych dla dolnośląskiego przewoźnika złożył NEWAG. Propozycja producenta wynosi 169.740.000 zł brutto, co daje 28.290.000 zł za każdy pociąg.

W obu zadaniach w cenie każdego pojazdu zawarta jest również jego obsługa serwisowa do poziomu P3.2.  Obecnie Spółka jest w trakcie szczegółowej analizy ofert.

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na 11 nowych pociągów w lutym tego roku. Pierwsze pojazdy hybrydowe mają pojawić się na Dolnym Śląsku po 16 miesiącach, a pierwsze składy elektryczne po 22 miesiącach od podpisania umowy.

Przetarg przewiduje również opcję zakupową, która pozwala na zamówienie kolejnych 10 hybrydowych i 20 elektrycznych pociągów. 

Udostępnij >
T