Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Kolejna szansa na dotację

Od 1 lutego ruszył nowy nabór na bezzwrotne dotacje w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Dotacja do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest dedykowana mikro i małym przedsiębiorcom. Z pomocy mogą ponownie skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali podobną dotację w pierwszym, grudniowo-styczniowym naborze. Dodatkowo, lista rodzajów działalności została rozszerzona o 7 kodów PKD.

Przedsiębiorcy odczuwają skutki epidemii koronawirusa - część z nich jest zmuszona do ograniczenia lub czasowego zawieszenia swoich działalności. Od 1 lutego mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o bezzwrotną dotację do 5 tys. zł, którą realizują Powiatowe Urzędy Pracy. Nabór potrwa do 31 marca, a złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl:

- Po zalogowaniu, w zakładce "tarcza antykryzysowa" należy wypełnić formularz i opatrzyć całość dokumentacji podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym - mówi Maciej Sałdacz, zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. - Po zaakceptowaniu wniosku przez PUP, dotacja zostanie wypłacona maksymalnie do dwóch dni roboczych na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.

O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający poniżej 10 pracowników) i mali przedsiębiorcy (średnia roczna liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 50). Warto jednak podkreślić, że uprawnieni do otrzymania dotacji są także ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników.

Dotacja obejmuje mikro i małych przedsiębiorców z branży gastronomicznej (m.in. restauracje, ruchome placówki gastronomiczne), handlu detalicznego (targowiska, bazary), sportu (siłownie, fitness, baseny, uzdrowiska), turystyki (m.in. przewodnicy, hotele) czy branży kulturalno-rozrywkowej (działalność fotograficzna, filmowa czy estradowa, muzea). Wraz z rozpoczęciem nowego naboru do listy dodano 7 kodów PKD. To uzupełnienie rodzajów działalności w branżach, które mogły ubiegać się o dotację w ramach poprzedniego naboru w grudniu i styczniu.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. Może się więc ubiegać się o nią podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę oraz dotację na podstawie zapisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Warunki otrzymania dotacji:

1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 30 listopada 2020 r. oznaczonej (według PKD 2007) jako rodzaj przeważającej działalności, wybranymi kodami.
3. Przychód z działalności gospodarczej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
4. Niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r., na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców. Działalność gospodarcza przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Wszystkie warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Łączna pomoc Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w 2020 roku wyniosła niespełna 400 mln zł. Skorzystało z niej ponad 66 tysięcy podmiotów.

Szczegóły dot. dotacji: https://wroclaw.praca.gov.pl/-/14205220-nabor-wnioskow-dotacja-do-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow oraz https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze4-koszty

Przedsiębiorcy mogą kontaktować z Powiatowym Urzędem Pracy telefonicznie: 71-77 01 746, 71-77 01 626  lub 71-77 01 693 oraz mailowo: dotacjeCOVID19@pup-wroclaw.pl.

Udostępnij >
T
separator