Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Konieczne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Brak restytucji w ubezpieczeniach społecznych to wyższe koszty pomocy społecznej – uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Obie organizacje wskazują, że w przypadku braku zmian w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych, w perspektywie najbliższych 6 lat, wydatki na podstawowe świadczenia pomocy społecznej adresowane do osób starszych mogą wzrosnąć o ponad 145% (2,6 mld zł) w porównaniu do stanu obecnego. Według nich stanie się tak w związku z gwałtownym zwiększeniem liczby osób pozbawionych prawa do najniższej emerytury.

Jak twierdzą przedstawiciele FPP i CALPE, w latach 2017-2019 wydatki na emerytury mają wzrosnąć o 19,8%. Nawet jeżeli dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy ponownie uda się osiągnąć niższy deficyt w stosunku do planowanego, coraz wyraźniejsze staje się to, że polski system emerytalny znajduje się pod narastającą presją niekorzystnych tendencji demograficznych, a rezerwy krótkoterminowej poprawy sytuacji w postaci marginalizacji OFE zostały już wyczerpane.

Jedynym sposobem na zatrzymanie tych tendencji o potencjalnie katastrofalnych skutkach jest restytucja ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń, gdzie okresy zatrudnienia w praktyce nie przekładały się na nabycie uprawnień do najniższego gwarantowanego świadczenia.

- Dokonane w 2014 r. przeniesienie części aktywów OFE będzie implikowało w przyszłości wyższe wydatki na emerytury ze względu na przyjęcie na siebie przez państwo znacznie większej roli w zabezpieczeniu emerytalnym – uważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). - Na krótką metę doprowadziło to do znacznego zasilenia FUS dodatkowymi wpływami. Ponadto na stosunkowo korzystną ostatnio sytuację FUS wpłynęło ożywienie na polskim rynku pracy i towarzyszący mu wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia, a także pojawienie się grupy blisko 0,6 mln cudzoziemców płacących składki na ubezpieczenia społeczne. Dlatego też, aby podtrzymać stabilną kondycji finansowej FUS potrzebne są działania porządkujące system ubezpieczeń społecznych.

Udostępnij >
T