Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Koronawirus: możliwe działania w rozliczeniach podatkowych

Podpowiadamy dostępne rozwiązania, mogące poprawić płynność finansową oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne Twojej firmy w czasie pandemii koronawirusa.

Zestawienie zawiera środki dostępne na podstawie dotychczas istniejących przepisów, dodatkowo wspominamy również o rozwiązaniach wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej.

Jakie kroki powinny rozważyć przedsiębiorstwa w kontekście rozliczeń podatkowych?

Przykładowe zagadnienia procesowe i formalno-prawne

Ulgi w spłacie zobowiązań / odroczenie terminów

Nadzwyczajna sytuacja związana z COVID-19, w szczególności możliwe trudności w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych, pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku / rozłożenia podatku na raty lub skorzystania z innej ulgi w spłacie zobowiązań.

W odniesieniu do wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 i w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu nie będzie ustalana opłata prolongacyjna w przypadku udzielenia wnioskowanej ulgi.

Mając na uwadze powyższe, w razie potrzeby istnieje możliwość sporządzenia wniosku o:

  • umorzenie zaległości publicznoprawnych,
  • rozłożenie na raty należności publicznoprawnych,
  • odroczenie terminu płatności należności publicznoprawnych jak również odroczenie terminu złożenia deklaracji lub informacji podatkowych (w tym JPK VAT) / innych terminów przewidzianych w prawie podatkowym.

Ograniczenie poboru zaliczek na podatek

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja gospodarcza może wpływać bezpośrednio na wysokość uzyskiwanych dochodów w nadchodzących miesiącach.

Dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, spadek dochodów może oznaczać, że uproszczone zaliczki przestaną być dla nich korzystnym rozwiązaniem.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej przewidują możliwość rezygnacji z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r. wyłącznie dla „małych podatników” (jeżeli ponoszą oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19). Rozwiązanie to nie ma zastosowania w przypadku pozostałych podatników.

Niemniej, jeśli wysokość należnych uproszczonych zaliczek byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego od dochodu / zysku przewidywanego na 2020 r., istnieje możliwość złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek.

Korekty deklaracji podatkowej, wnioski o stwierdzenie nadpłaty

Rozwiązanie dostępne w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, przewiduje sporządzanie uzasadnień przyczyn korekty deklaracji podatkowej oraz ewentualnego wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku:

  • skorzystania z możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych za 2020
  • skorzystania z odliczenia w podatku PIT lub CIT darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem.

Jeśli masz wątpliwości, jakie działania powinny zostać podjęte w Twoim przedsiębiorstwie, PwC podzieli się swoim doświadczeniem.

Niniejszy artykuł został pierwotnie opublikowany na stronie internetowej PwC.

Udostępnij >
T