Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Kwarantanna lub zamknięte przedszkole? Masz prawo do zasiłku

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji z powodu epidemii Koronawirusa ma prawo do zasiłku z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego

Od 12 marca nieczynne będą żłobki, przedszkola i szkoły.  Wiele osób jest też poddawanych kwarantannie. W związku z tym rodzice dzieci do lat 8 oraz osoby, u których podejrzewa się koronawirusa i w związku z tym muszą być izolowane, mogą liczyć na dodatkowe wolne i zasiłek.

- Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, czyli przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych – twierdzi Iwona Kowalska – Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa dolnośląskiego. - Na zasiłek mają szansę też osoby prowadzące działalność gospodarczą, które oprócz składki zdrowotnej opłacają również składkę chorobową. Jednak przedsiębiorcy płacący tzw. mały ZUS mają prawo jedynie do niskiego chorobowego.  

Według Ministerstwa Zdrowia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach powinien zostać potraktowany jako okres kwarantanny. Oznacza to, że rodzice dzieci do lat 8, którzy będą musieli zostać w domach ze swoimi dziećmi, otrzymają urlop i zasiłek opiekuńczy. Mają oni prawo do dodatkowych 14 dni na opiekę nad dzieckiem, przysługującym w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły. Na dziecko które skończyło 8, ale ma mniej niż 14 lat, zasiłek przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko jest chore. Może na niego liczyć tylko jedno z rodziców, które opiekuje się dzieckiem.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Wypłacany jest on na takich zasadach jak zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Nie wlicza się jednak do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Osoby zatrudnione składają wnioski o wypłatę zasiłku i wolne swojemu pracodawcy. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą,  muszą dostarczyć je do ZUS-u. W tym przypadku trzeba złożyć ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Odpowiednie formularze można pobrać osobiście lub ze strony internetowej ZUS.

Udostępnij >
T