Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Miliard złotych dla dolnośląskich przedsiębiorców

Dopłaty do pensji, pożyczki, poręczenia, uproszczone formy spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz specjalistyczne doradztwo – to tylko niektóre z form pomocy dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. Suma wsparcia, jakie przygotował samorząd województwa przekracza miliard złotych

Aby pomóc firmom oraz utrzymać wyróżniającą się pozycję gospodarczą Dolnego Śląska, samorząd województwa przygotował Dolnośląski Pakiet Gospodarczy. To system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z naszego regionu. Wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekroczy miliard złotych.

Pomoc oparta będzie na dwóch filarach: finansowym oraz koordynacyjno-doradczym. Zaangażowane będą w nią podległe samorządowi województwa instytucje otoczenia biznesu oraz agencje współpracy gospodarczej. Celem jest dotarcie do dolnośląskich przedsiębiorców z szeroką ofertą działań osłonowych pozwalających na zachowanie miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania ich firm. Program działań będzie podlegał  ciągłej weryfikacji oraz będzie przystosowywany do zmieniających się warunków gospodarczych. Pieniądze na ten cel pochodzą z funduszy unijnych oraz środków będących w dyspozycji samorządu województwa.

- Stworzenie naszego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców poprzedziliśmy dokładnymi konsultacjami - twierdzi marszałek Cezary Przybylski. - Dzięki temu mamy pewność, że nasza pomoc jest szyta na miarę potrzeb. Dziś trudno precyzyjnie określić skutki trwającego kryzysu i to jak długo potrwa, jednak już teraz chcemy minimalizować negatywne skutki epidemii w dolnośląskiej gospodarce. Przygotowane przez nas wsparcie pomoże ocalić tysiące miejsc pracy w całym regionie.

Wsparcie kierowane jest do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa. Oparte będzie na dwóch głównych filarach: finansowym i doradczym, a wprowadzane będzie w trzech etapach. Pierwszy zakłada bieżącą pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek epidemii. W jego ramach dostępnych będzie w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 338 mln złotych na dopłaty do wynagrodzeń dla prowadzących własne firmy. Według szacunków z tej pomocy może skorzystać kilkadziesiąt tysięcy firm i ich pracowników. Dodatkowo 220 mln pozwoli zorganizować pożyczki obrotowe, płynnościowe, inwestycyjne i poręczenia – za te działania odpowiadać będzie Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Kolejnym, tym razem pośrednim wsparciem, będzie system uproszczeń procedur w rozliczaniu będących już w toku projektów. Ich wartość na dziś przekracza 500 mln złotych, a dzięki uproszczonym ścieżkom dynamika ich realizacji znacznie wzrośnie. Innym ułatwieniem będą tzw. „wakacje” od spłat pożyczek oraz prolongaty poręczeń.

Drugi i trzeci etap realizacji pakietu to łagodzenie skutków kryzysu i pobudzanie rozwoju. Termin ich uruchomienia i wielkość środków, jakie zostaną na nie przeznaczone będzie bezpośrednio wynikał z przeprowadzanych na bieżąco przez samorząd województwa analiz. W tym okresie dla przedsiębiorców również oferowane będzie wsparcie zwrotne i bezzwrotne, profesjonalne doradztwo zarówno dla pracodawców, jak i osób szukających pracy oraz dedykowane wsparcie branżowe dla najbardziej potrzebujących.

- W tym trudnym czasie nie pozostawimy dolnośląskich przedsiębiorców bez pomocy – mówi Cezary Przybylski. - To właśnie im w ogromnej mierze zawdzięczamy dobrą pozycję gospodarczą regionu i na nich będziemy opierać przyszłość naszego rozwoju.

Jak skorzystać?
Każdy z etapów realizacji Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego będzie dysponował stosownymi narzędziami. Najważniejszym z nich jest strona internetowa www.dolnoslaskipakiet.pl  Jest już dostępna  i można na niej znaleźć komplet informacji o wsparciu, jego źródłach i możliwościach aplikowania o pieniądze. Również za jej pośrednictwem, poprzez chat oraz infolinię, można skontaktować się z zespołem profesjonalnych doradców, którzy służyć będą swoim wsparciem dla przedsiębiorców.

Udostępnij >
T
separator