Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Miliony na rozwój dolnośląskich firm

Od poniedziałku, 9 września rusza nabór zgłoszeń od przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem. Właśnie rozdysponowano blisko 32 mln zł, które trafią do Dolnoślązaków na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Pieniądze, o jakie mogą się ubiegać dolnośląskie firmy są przeznaczone m.in. na szkolenia, kursy oraz inwestowanie w rozwój. Jest to możliwe dzięki unijnym funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

–  Ponad 31,6 mln zł obecnie, to kolejne wsparcie, które ma sprawić, by dolnośląskie firmy, w szczególności te mikro, małe i średnie były konkurencyjne – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - Bez szkoleń, zmiany profilu działalności, czy też zwiększenia kwalifikacji nie ma przecież rozwoju. To sprawdzone działanie, bo właśnie zakończyła się poprzednia edycja projektu, w ramach którego przeznaczyliśmy 43,5 mln zł na wsparcie przedsiębiorczych Dolnoślązaków.

Podobnie jak w I edycji, operatorem projektu będzie Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG. Pomoc ma trafić na teren całego województwa, dlatego w projekcie partnerami są: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki oraz Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG.

– Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na refundację nawet 80 proc. kosztów usług związanych z rozwojem – twierdzi Michał Bobowiec, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Może to być doradztwo w zakresie rozwoju firmy lub przebranżowienia. Przedsiębiorcy będą mogli wysłać pracowników również na szkolenia i studia podyplomowe.

Mają w tym pomóc wysokiej jakości szkolenia, które będą realizowane przez podmioty z Bazy Usług Rozwojowych. To portal wymiany informacji między dostawcami usług rozwojowych i przedsiębiorcami. Zawiera pełen zakres ofert od pojedynczych trenerów po największe agencje szkoleniowe. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie swojego rozwoju w wysokości od 50 do 80 proc. wartości usługi, z której skorzystają. Zainteresowani mogą się zgłaszać już od 9 września. Sam projekt potrwa do 2022 r.                           

Rozszerzona została grupa osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowania.

– Do tej pory przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę –  mówi Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - W ramach nowego projektu będą mogli przeszkolić również pracowników zatrudnionych na umowy agencyjne, umowy zlecenia lub dzieło.

Zmianie uległa także wysokość dofinansowania usług rozwojowych. Pojawiły się również nowe grupy firm, które mają możliwość otrzymania dofinansowania na większym niż dotychczas poziomie (standardowo jest to 50 proc.) m.in.: 

- z 70 proc. na 80 proc., gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa

- 80 proc., jeżeli firma prowadzi działalność w obszarze B+R

- 70 proc., gdy prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich, a także tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.

Do tej pory średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie mogła przekroczyć 25 000 zł. Teraz ten limit może wynieść nawet 50 000 zł, w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby uczestników. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 tys. zł netto.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Dolnego Śląska oraz ich pracownicy z obszaru województwa. Wszystkie usługi rozwojowe muszą być realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wartość projektu zatytułowanego „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” to 43,5 mln zł. Od 2016 roku do końca lipca 2019 r. zawarto ponad 2,2 tys. umów z przedsiębiorstwami o dofinansowanie usług rozwojowych na kwotę blisko 20,7 mln zł.

Udostępnij >
T