Zgłoś uwagę Reklama gryfów
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Mobilni w Europie

W dniach od 1 do 5 kwietnia 2019 roku delegacja Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy uczestniczyła w wizycie studialnej do Portugalii w ramach projektu pn. „Mobilni w Europie”.

Organizacja Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wysłała 20 uczestników do miejscowości Braga, gdzie odbył się szereg spotkań z przedstawicielami lokalnej administracji.

Projekt „Mobilni w Europie” realizowany jest przez następujące podmioty: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Projekt ma na celu wzrost jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego podmiotów zaangażowanych w ich realizację w sektorze publicznym. Celem jest wprowadzenie najlepszych praktyk (najbardziej efektywnych) do praktyki polskich instytucji lub podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych, poprzez umożliwienie zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w innych państwach w zakresie problemów i wyzwań, z którymi spotykają się oni w swoim miejscu pracy, a następnie wdrażanie zmian we własnej praktyce. Zdobyte przez uczestników projektu wiedza i doświadczenia będą wykorzystane na rzecz usprawnienia realizacji zadań przez wysyłające ich instytucje w obszarze zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości i edukacji.

Udostępnij >
T