Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Możliwe przesunięcie terminu zakupu kas online

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i restauratorzy którzy jeszcze nie wykonali obowiązku nabycia kas fiskalnych online, mogą do końca roku składać we właściwych Urzędach Skarbowych wnioski o przedłużenie terminu na ich zakup. Obecny ustawowy obowiązek upływa 1 stycznia 2021 roku.

W ustawie o podatku od towarów i usług nałożono na przedsiębiorców z branży gastronomicznej obowiązek zakupienia kas online. Początkowym terminem, określonym w ustawie, był dzień 30 czerwca 2020 roku. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, która szczególnie dotknęła branżę gastronomiczną poprzez zamknięcia i ograniczenie działalności do zamówień w dostawie i na wynos, termin na zakup kas online został wydłużony do 1 stycznia 2021 roku.

Odroczenie terminu możliwe jest na podstawie art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jego brzmieniem organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Wniosek w tej sprawie przedsiębiorcy powinni skierować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w nim termin gotowości do zakupu kasy.

Decyzja organu podatkowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i uzależniona jest od analizy indywidualnej sytuacji konkretnego przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej termin na załatwienie niniejszej sprawy, wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego, powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Udostępnij >
T
separator