Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Na razie nie będzie kar dla przewoźników za e-TOLL

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w początkowym okresie funkcjonowania systemu e-TOLL przewoźnicy nie będą karani przez Krajową Administrację Skarbową. Możliwe będą tylko pouczenia.

Z ostatnim dniem września 2021 r. wygasła możliwość jednoczesnego korzystania z dotychczasowego systemu viaTOLL oraz nowego systemu e-TOLL. Aktualnie przewoźnicy mogą korzystać wyłącznie z tego drugiego systemu, co jest dużym problemem dla wielu z nich. Stąd też Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o przedłużenie okresu przejściowego w zakresie równoczesnego działania systemu viaTOLL oraz e-TOLL dla branży transportowej. Zależało mu również na odstąpieniu od karania, w początkowym okresie docelowego działania nowego systemu, tych przewoźników, którzy nie zdążyli zarejestrować się w nowym systemie płatności opłat drogowych lub z powodów technicznych nie mogli z niego skorzystać.

Zdaniem Rzecznika MŚP przedłużenie terminu rejestracji w systemie e-TOLL pozwoli nie tylko na płynną migrację danych wielu użytkowników z dotychczasowego systemu viaTOLL, ale także zapewni służbom informatycznym Krajowej Administracji Skarbowej więcej czasu na dostosowanie systemu e-TOLL do potrzeb przewoźników.

W odpowiedzi na pismo Rzecznika MŚP szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, Magdalena Rzeczkowska, poinformowała, że „kontrole prawidłowości uiszczania opłat w początkowym okresie działania systemu e-TOLL, które od 1 października będą przeprowadzane przez Inspektorów GITD oraz Służbę Celno-Skarbową będę odbywać się w oparciu przede wszystkim o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu.

Równocześnie uwzględniła postulat Rzecznika MŚP o odstąpieniu od karania przewoźników, informując, że „w sprawach, dla których ustawa przewiduje nakładanie mandatów na kierujących stosowane będą pouczenia. Natomiast w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez GITD, z wyłączeniem braku rejestracji w e-TOLL, w pierwszej kolejności inspektorzy skorzystają z przewidzianej w przepisach prawa instytucji „odstąpienia” od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej”.

Na skutek działań Rzecznika MŚP branża transportowa ma dłuższy okres czasu na dostosowanie się do nowego systemu e-TOLL.

Udostępnij >
T
separator