Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
  To był rekordowy kongres!
  To był rekordowy kongres!

  Aż 310 organizacji pozarządowych wzięło udział w tegorocznym 4. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Jego wydarzenia dotarły do ponad 85,5 tys. osób

  To był rekordowy kongres!
  To był rekordowy kongres!

  Aż 310 organizacji pozarządowych wzięło udział w tegorocznym 4. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Jego wydarzenia dotarły do ponad 85,5 tys. osób

  Rozpoczynamy współpracę!
  Rozpoczynamy współpracę!

  Współdziałanie biznesu i organizacji pozarządowych to konieczność dla rozwoju regionu, a przede wszystkim lepszego życia jego mieszkańców – to główny wniosek panelu „WroBiznes i WRO-NGO w nowej rzeczywistości”, który odbył się w ramach Wrocławskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych. Dlatego pierwszym krokiem w kierunku tej współpracy jest stworzenie na portalu WroBiznes miejsca spotkań przeds...

  Rozpoczynamy współpracę!
  Rozpoczynamy współpracę!

  Współdziałanie biznesu i organizacji pozarządowych to konieczność dla rozwoju regionu, a przede wszystkim lepszego życia jego mieszkańców – to główny wniosek panelu „WroBiznes i WRO-NGO w nowej rzeczywistości”, który odbył się w ramach Wrocławskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych. Dlatego pierwszym krokiem w kierunku tej współpracy jest stworzenie na portalu WroBiznes miejsca spotkań przeds...