Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rozpoczynamy współpracę!

Współdziałanie biznesu i organizacji pozarządowych to konieczność dla rozwoju regionu, a przede wszystkim lepszego życia jego mieszkańców – to główny wniosek panelu „WroBiznes i WRO-NGO w nowej rzeczywistości”, który odbył się w ramach Wrocławskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych. Dlatego pierwszym krokiem w kierunku tej współpracy jest stworzenie na portalu WroBiznes miejsca spotkań przedsiębiorców i NGO

Organizacje pozarządowe zarówno z Wrocławia, jak i z całego Dolnego Śląska, zaangażowane są w różnorodne projekty dla lokalnej społeczności. Wciąż rośnie ich znaczenie – są pionierami wielu cennych społecznie rozwiązań. Łączy je pasja i zaangażowanie. Często realizują usługi, których nie wykonują jednostki publiczne. To one najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności i docierają z pomocą dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Z kolei wiele dolnośląskich przedsiębiorstw cechuje duża otwartość na potrzeby otoczenia. Często i chętnie niosą pomoc, co pokazały zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Zdarza się jednak, że potrzebują wskazówek, jak i gdzie komu należy pomóc lub w jaki społeczny projekt zaangażować swoje siły, aby maksymalnie wykorzystać własny potencjał, nie tylko finansowy.

Właśnie z myślą o tym, aby regionalne organizacje pozarządowe i działające na Dolnym Śląsku przedsiębiorstwa mogły znaleźć się nawzajem, poznać swoje potrzeby i oczekiwania, a także wyznaczyć wspólne cele – przygotowaliśmy specjalną rubrykę na portalu WroBiznes: NGO <-> BIZNES.

To właśnie tu publikowane będą widomości dotyczące działań i planów dolnośląskich organizacji pozarządowych i społecznych przedsięwzięć organizowanych przez firmy z naszego regionu. Liczymy, że pozwoli to na połączenie obu stron w realizacji wielu bardzo potrzebnych projektów, pozwalających nie tylko na zaspokojenie ważnych bieżących potrzeb mieszkańców, ale też na dynamiczny rozwój całego regionu.

Dlatego też zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, które poszukują partnerów biznesowych do swoich projektów oraz przedsiębiorstwa, którym nie jest obojętne w jakim kierunku rozwija się ich otoczenie i chciałby w różny  sposób wspierać przedsięwzięcia organizowane przez tych, którzy specjalizują się w zmienianiu świata na lepszy. Informacje prosimy przesyłać na adres k.wiazowska@zig.pl. Najciekawsze będą publikowane na łamach portalu.

Udostępnij >
T
separator