Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Nie ma odwrotu od Przemysłu 4.0

Przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw i świata nauki, a także instytucji otoczenia biznesu i agencji rozwoju spotkali się na dwudniowej konferencji „Innowacyjny przemysł, Kreatywna gospodarka, Odpowiedzialny rozwój”.

Wśród najważniejszych tematów spotkania znalazły się innowacje, ekosystemy przemysłowe i transfer technologii.
- Jesteśmy w epoce czwartej rewolucji przemysłowej i nie ma już odwrotu od Przemysłu 4.0, niezależnie do tego, jak rozumiemy to pojęcie – podkreślał Paweł Kolczyński, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Proste rezerwy zwiększania efektywności polskich przedsiębiorstw zostały już wyczerpane. Jedyną drogą jest w tej chwili innowacyjność, która spowoduje wzrost efektywności, a w konsekwencji konkurencyjność.
Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był zagadnieniom finansowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki. Uczestnicy spotkania podkreślali, że należy inwestować zarówno w branże przyszłości, jak i branże tradycyjne, które powinny być wspierane. To przede wszystkim branże zapewniające szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Zwrócono uwagę, że pojęcie „branża tradycyjna” nie oznacza, że nie może być ona nowoczesna. Należy tam wprowadzać rozwiązania innowacyjne.

Istotnym punktem dyskusji było finansowanie innowacyjnych rozwiązań. Według uczestników konferencji, mimo że na rynku istnieje wiele źródeł finansowania, to jednak wciąż są firmy, które nie mają do nich dostępu. Przedstawiciel ARP zwrócił uwagę, że agencja stara się wypełnić tę lukę, oferując narzędzia, pozwalające firmom odrzucanym np. przez banki wyprowadzać innowacyjne rozwiązania.
Z kolei podczas rozmowy na temat e-przemysłu i przedsiębiorczych uczelni oraz ich doświadczeń w tworzeniu ekosystemów innowacji uznano, że zbyt mało mówi się o innowacjach organizacyjnych, a także, że istnieje konieczność stworzenia firmom dostępu do rynków z najbardziej zaawansowanymi technologiami.

W trakcie konferencji dyskutowano także na temat odpowiedzialnego rozwoju regionalnego,  tworzenia smart regionów i smart cities oraz o dobrych praktykach dotyczących innowacji w sektorach tradycyjnych i high-tech.
Spotkanie odbyło się 19 i 20 września 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu.

Organizatorami wydarzenia byli: Dozamel Sp. z o.o. – zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Partnerem wydarzenia była Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, a patronat medialny objął portal WroBiznes.pl.

Udostępnij >
T