Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Nowa magiczna ósemka

Osiem kategorii – tyle mają do wyboru wszystkie firmy, samorządy i organizacje, które planują zgłosić się do Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”.

W tegorocznej XVI edycji Dolnośląskich Gryfów przewidziano osiem kategorii konkursowych. Są to m.in. Innowacyjny pomysł na biznes lub rozwój, Start-Up Roku, Dolnośląski Produkt Roku, Pionier Wieku Cyfrowego, Nagroda za działania proekologiczne oraz Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną. Tegoroczną nowością są dwie kategorie. Pierwsza z nich to Skuteczna Kampania Marketingowa, skierowana do firm oraz instytucji z Dolnego Śląska, które w ostatnich dwóch latach zainicjowały oryginalną i skuteczną kampanię marketingową, budującą lojalność, sympatię lub zaangażowanie odbiorców. Z kolei drugą nowością jest Wizjoner Przestrzeni - adresowana do podmiotów, których celem jest tworzenie nowoczesnych, estetycznych i przyjaznych środowisku przestrzeni. Przyznana zostanie również Nagroda Specjalna za Osobowość Roku.

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój skierowana jest do firm funkcjonujących dłużej niż dwa lata, które osiągnęły sukces właśnie na bazie innowacji. Oceniana jest tu przede wszystkim wyjątkowość konkretnego pomysłu, jego wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, a także nakłady poniesione na jego realizację oraz ich zwrot.

Kolejną nagrodą jest Dolnośląski Produkt Roku. Tu szansę na wygraną ma produkt wytwarzany w naszym regionie, który osiągnął sukces w skali kraju lub za granicami Polski, promując w ten sposób Dolny Śląsk jako miejsce, gdzie powstają nowe idee. Docenione zostaną zwłaszcza te firmy, które podkreślają pochodzenie z naszego regionu, a jednocześnie dostarczając produktów i usług na najwyższym poziomie, promują nasz region jako miejsce ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych.

Na Dolnośląskiego Gryfa mają szansę również młode firmy, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 2 lata. W kategorii Start-up Roku istotne będą zwłaszcza trafione i oryginalne pomysły, które pozwoliły nie tylko skomercjalizować produkt, ale również osiągnąć przewagę konkurencyjną, stworzyć nowe rynki lub wypełnić niszę do tej pory przez nikogo niezagospodarowaną.

Następną kategorią jest nagroda za działania proekologiczne. W tym roku doceniane będą szczególnie te projekty, które niwelują wpływ prowadzenia biznesu na środowisko naturalne oraz zachęcają pracowników do podejmowania ekologicznych wyzwań w życiu codziennym. Pod uwagę będą brane szczególnie te przedsięwzięcia, które wykraczają poza wymogi prawne w dziedzinie ekologii.
Nagrodzone zostaną również samorządy za przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną. W tym przypadku docenione będą kreatywne przedsięwzięcia na rzecz włączania interesariuszy samorządów w życie wspólnoty w różnych obszarach, powodujące jej współodpowiedzialność za losy gminy lub powiatu. Istotne będzie również pozyskiwanie finansowania, a także zaangażowanie funduszy niepublicznych w realizowane przedsięwzięcie.

Znaną już kategorią jest Pionier Wieku Cyfrowego. Tu szansę na Gryfa mają firmy i instytucje, które zmieniły swoją organizację poprzez zastąpienie tradycyjnych metod działania, nowoczesnymi rozwiązaniami cyfrowymi, co w efekcie stało się dźwignią do bardziej dynamicznego rozwoju. Ważne będą zwłaszcza te innowacyjne rozwiązania, które zostały wypracowane przez zespoły pracujące na Dolnym Śląsku.

Spośród kandydatów w każdej kategorii Kapituła Konkursu wybierze trzech nominowanych, a następnie zwycięzcę, który otrzyma statuetkę „Dolnośląskiego Gryfa”.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://gryfy.pl/ankiety/. Można je przesyłać do 15 września 2019 roku.

Tegoroczna Wielka Gala Biznesu XVI edycji konkursu odbędzie się 21 października 2019 roku w Narodowym Forum Muzyki.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Pracodawcy RP oraz partner merytoryczny – firma PwC. Mecenat nad konkursem objął mBank S.A.

Udostępnij >
T