Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Od 1 kwietnia nowe obostrzenia!

Zamknięte hotele, salony fryzjerskie i kosmetyczne, godziny w sklepach przeznaczone tylko dla seniorów oraz limity klientów w punktach handlowych - to nowe obostrzenia, które właśnie ogłosił rząd

Od 1 kwietnia zaostrzone zostają wymagania dotyczące m.in. handlu. Wprowadzone zostają tzw. godziny dla seniorów. Między godziną 10 a 12 ze sklepu lub punktu usługowego będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, bez względu na wiek. Wprowadzony zostaje także limit osób przebywających w sklepie: maksymalnie 3 osoby na jedną kasę, na targowiskach - 2 osoby na stragan, na poczcie - 2 osoby na jedno okienko, w bankach - 3 osoby na jedno okienko. Ważna jest liczba wszystkich kas, a nie tych czynnych. W sklepach spożywczych i wielkopowierzchniowych konieczne będzie stosowanie przez klientów rękawiczek. W weekendy nieczynne będą również sklepy budowlane. 

Zmianie ulegają także zasady przemieszczania się. Należy utrzymać co najmniej 2-metrową odległość między pieszymi. Od teraz dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą rodzice z dziećmi wymagającymi opieki - do 13 roku życia, a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Teraz każda osoba poniżej 18. roku życia będzie mogła wyjść na zewnątrz jedynie pod opieką osoby dorosłej. Oprócz grzywny za złamanie tej regulacji grozić też będzie doprowadzenie takiej osoby do domu w obecności policji. Wprowadzony zostaje także zakaz przebywania w parkach, na bulwarach, skwerach, placach zabaw, plażach i innych miejscach rekreacji.

Rozszerzona zostaje także lista osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Zostaną nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą skierowaną na kwarantannę.

Natomiast od 2 kwietnia wejdą w życie nowe obostrzenia dotyczące miejsc pracy. Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom – rękawiczki oraz środki dezynfekujące. Z kolei stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Z kolei instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
Od teraz limity związane z liczbą pasażerów komunikacji publicznej będą dotyczyły również prywatnego transportu, który ma więcej niż 9 miejsc siedzących. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów dowożących ludzi do zakładów pracy.

Nieczynne będą też hotele, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu. Odwołane zostają również wszelkie zabiegi rehabilitacyjne, chyba, że ich niewykonanie może stanowić zagrożenie dla życia.

Zaostrzone zostały też kary za złamanie zasad bezpieczeństwa. Teraz mogą one wynieść nawet 30 tys. zł. Karą może być także ograniczenie wolności. 

Udostępnij >
T